Nowości w Krajowym Rejestrze Sądowym

Została podpisana nowelizacja ustawy o KRS, czyli Krajowym Rejestrze Sądowym. Wprowadza ona zmiany, których celem jest ułatwienie prowadzenia przedsiębiorstw oraz usprawnienie funkcjonowania działania Sądu Rejestrowego.

Jakie zmiany mają zostać wprowadzone?

1. Sprawozdania finansowe obowiązkowo składane w formie elektronicznej.
W efekcie zostaną zwiększone możliwości dokonywania opracowań oraz analiz danych zawartych w dokumentach.

2. Likwidacja Rejestru Dłużników niewypłacalnych
Celem likwidacji jest odciążenie sądów rejestrowych przez szybsze rozpoznawanie wniosków o wpis do rejestru.
Rejestr Dłużników Niewypłacalnych miał na celu dostęp do informacji istotnych z punktu widzenia obrotu gospodarczego.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 15 marca 2018 roku, ale zmiany będą wprowadzane etapami.

Aktualizacja:

Zgodnie z ustaleniami, zmiany w KRS dotyczące składania sprawozdań finansowych i likwidacji rejestru dłużników niewypłacalnych weszły w życie w marcu 2018 roku.

W 2018 roku wprowadzono jeszcze jednak inne nowelizacje, takie jak:

  • obowiązek składania wszystkich wniosków do rejestru przedsiębiorców KRS elektronicznie
  • obowiązek podawania adresów do doręczeń
  • aktualizowanie wszystkich zmian danych w KRS

 

Wspólnik cichy w spółce – przeczytaj więcej na ten temat!