Odpowiedzialność wspólników w spółce z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest często wybieraną formą działalności gospodarczej. Z jednej strony decyduje o tym niski próg wejścia dla spółki z o.o. – kapitał zakładowy wynosi minimalnie 5 tysięcy złotych. Drugą zaletą skłaniającą do założenia takiej spółki jest – jak sama jej nazwa wskazuje – ograniczona odpowiedzialność wspólników.

Według polskiego prawa, spółka z o.o., jako osoba prawna, sama odpowiada za swoje zobowiązania. Oznacza to, że wspólnicy ryzykują jedynie w zakresie wniesionego do niej wkładu. Nie odpowiadają oni za długi spółki, a ich prywatny majątek jest bezpieczny w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo nie generuje zysków (a nawet przynosi straty).

Co dzieje się w sytuacji, gdy spółka jest zadłużona – do kogo mogą zwrócić się jej wierzyciele?
Członkowie zarządu spółki są zobowiązani do takiego zarządzania nią, aby dbać o interesy przedsiębiorstwa. To oni ponoszą solidarną odpowiedzialność w przypadku, gdy spółka jest mocno zadłużona, a egzekucja jej majątku jest nieskuteczna lub nie pokrywa zadłużenia wobec wierzycieli.

Co ważne, wspólnik spółki z o.o. (niebędący członkiem zarządu) może odpowiadać prawnie lub finansowo za swoje działania, jeśli były one przeprowadzone na szkodę przedsiębiorstwa lub noszą znamiona przestępstwa.