Połączenie spółki z o.o. i komandytowej

Chcesz założyć spółkę? Konieczna będzie czenie spółki z o.o. i komandytowej .

Wszystkim wydaje się, że kwestia ta jest dosyć drobnostkowa i, że każda osoba przedsiębiorcza będzie w stanie sobie z nią poradzić. W życiu realnym nie jest to proste, co przyczynia się do tego, że rzesza osób po prostu wycofuje się z tego projektu, z racji tego, że obszar zadań i zagadnień, które musi się załatwić,jest olbrzymi. Mając to na uwadze, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż działają podmioty, świadczące usługi w kwestii szybkiego i profesjonalnego zakładania spółek.

Wspomniany proces został obarczony kilkoma koniecznościami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, więc Ty lub my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: firmę oraz siedzibę spółki, zakres działania przedsiębiorstwa, wysokość kapitału zakładowego, liczbę, a także wartość udziałów wszystkich wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach.

Następnym krokiem do założenia spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wyznaczonej w umowie siedziby. W sądzie składa się komplet dokumentów – odpowiedni formularz i przewidziane przez niego załączniki.
Powyżej zostały bardzo ogólnikowo opisane tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Z kolei dalej skrótowo, punktowo wypiszę kilka zadań bardziej uszczegółowionych, ale które są tak samo ważne.

– Przygotowanie umowy spółki.
– Uiszczenie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Pozyskanie numeru REGON.
– Utworzenie konta bankowego.
– Pozyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Zarejestrowanie w ZUS-ie.
– Powiadomienie PIP.

Musisz wiedzieć, co dla Ciebie najlepsze, a więc jednym z tych rozwiązań jest skontaktowanie się z nami, gdyż jesteśmy w stanie wziąć na swoje barki wszelkie obowiązki i formalności związane z rejestracją spółki.