Prosta spółka akcyjna

PSA, czyli Prosta Spółka Akcyjna to projekt nowej spółki. Forma ta ma pomóc przede wszystkim przedsiębiorcom, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej.

Prosta Spółka Akcyjna ma łączyć w sobie zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. Jej akcje objąć będą mogli założyciele, inwestorzy, a także osoby, które świadczą usługi na rzecz spółki. Udziały te będą mogli objąć nie tylko po cenie wyrażonej w pieniądzu, ale także w ramach ciężkiej pracy, czy też interesujących pomysłów.

PSA będzie można zarejestrować zarówno w formie tradycyjnej, a więc składając papierowe wnioski do urzędów, jak również za pomocą procedury S24, a więc przy pomocy Internetu. Forma ta będzie stanowić swoistą fazę rozwoju, która ma przygotować firmę do wejścia w dojrzałą fazę rozwoju i przekształcenia w inną formę prawną działalności. Nie założono jednak ścisłego terminu, w którym spółka miałaby zostać przekształcona pozostawiając akcjonariuszom dowolność w tym zakresie.