Prawa i obowiązki wspólników w spółce z o.o.

Dysponowanie udziałami w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością to nie tylko prawa ale także szereg różnych obowiązków wynikających zarówno z Kodeksu spółek handlowych, jak również z umowy spółki.

Podstawowymi obowiązkami wspólników są:
– wniesienie wkładu na pokrycie kapitału zakładowego (wkłady mogą mieć charakter pieniężny bądź niepieniężnych w formie aportu),
– wyrównanie brakującej wartości aportu,
– dokonywanie dopłat,
– spełnienie powtarzających się świadczeń niepieniężnych na rzecz spółki.

Co należy zatem do praw wspólników?
Przede wszystkim są to:
– prawo do udziału w Zgromadzeniu Wspólników,
– prawo do głosu w Zgromadzeniu Wspólników,
– prawo przeglądania ksiąg i dokumentów łącznie z domaganiem się wszelkich wyjaśnień z tego zakresu,
– prawo do wyłączania innych wspólników ze spółki,
– prawo do zaskarżania uchwał Zgromadzenia Wspólników.