Spółka z o.o. a oddział

Podstawową różnicą, jaka dzieli spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, a oddziałem jest forma prawna. Oddział stanowi wyodrębnioną i samodzielną organizacyjnie część działalności gospodarczej, którą prowadzi przedsiębiorca poza swoją siedzibą. Spółka z kolei jest podmiotem prawa handlowego oraz kapitałową firmą, stworzoną przez co najmniej dwóch wspólników.

Oddział nie posiada zdolności prawnej ani zdolności do czynności prawnych. Działa w ramach głównego przedsiębiorstwa, a wszelkie prawa i obowiązki nabywane w ramach oddziału stają się prawami oddziału głównego. Przedsiębiorca ma możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w ramach oddziału. Ważne jest jednak, aby mieściło się ono w ramach przedmiotu działalności.

W kwestii podatków zarówno spółka z o.o. jak i oddział się dużo nie różnią. Oba podmioty zobowiązane są do regulowania podatku dochodowego od osób prawnych oraz od dochodów osiąganych w Polsce.

Oddział więc, pomimo podmiotu zależnego rozpocznie działalność dopiero w momencie sporządzenia i zawarcia umowy, a następnie wpisania do KRS – podobnie jak w przypadku spółki z o.o..