Odpowiedzialność członków zarządu spółki z o.o.

Istnieją aż trzy sytuacje, w których członkowie zarządu zostają pociągnięci do odpowiedzialności za zobowiązania spółki.

1. Odpowiedzialność za niewypłacalność

Zgodnie z przepisami kodeksu Spółek Handlowych członek zarządu ponosi odpowiedzialność za zobowiązania jeśli egzekucja komornicza prowadzona przeciwko spółce okaże się bezskuteczna. Członkowie zarządu mogą jednak chronić swój prywatny majątek jeśli odpowiednio wcześnie złożą wniosek o ogłoszenie upadłości.

2. Odpowiedzialność za zaległości podatkowe

W ordynacji podatkowej znalazły się przepisy mówiące o tym, że członkowie zarządu ponoszą solidarną odpowiedzialność za zaległości podatkowe jeśli egzekucja okaże się bezskuteczna. Członkowie zarządu mają również i w tym przypadku możliwość uchylenia się od odpowiedzialności.

3. Odpowiedzialność za długi w organizacji

W Kodeksie Spółek Handlowych znajdują się przepisy mówiące o tym, że członek zarządu ponosi odpowiedzialność za długi jeśli działa w imieniu spółki przy zaciąganiu zobowiązań. Przepis ten dotyczy również innych osób upoważnionych do działania w imieniu spółki w organizacji.