Ile kosztuje założenie spółki z o.o.?

Decydując się na założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bez wątpienia chciałbyś wiedzieć ile będzie Cię kosztowało przeprowadzenie jej rejestracji.

Przede wszystkim należy podkreślić, że spółka z o.o. wymaga minimalnego kapitału zakładowego w wysokości 5 tysięcy złotych, który mają obowiązek wnieść wspólnicy.

Podczas rejestracji należy uregulować następujące opłaty:

1. Opłata notarialna – koszty związane ze sporządzeniem umowy spółki w formie aktu notarialnego. Zależy od wysokości wprowadzonego kapitału zakładowego, tak więc przykładowo dla spółki z minimalnym kapitałem zakładowym (5 000 zł) wyniesie 160 zł + VAT (100 zł + 3% nadwyżki ponad 3 000 zł), czyli 195,2 zł.

2. Opis umowy – 6 zł za każdą rozpoczętą stronę tekstu. Niezbędne jest sporządzenie co najmniej 2 odpisów.

3. Podatek od czynności cywilnoprawnych – wynosi 0,5% kapitału zakładowego, pomniejszonego o koszty umowy w formie aktu notarialnego, wpisu do KRS i ogłoszenia w Monitorze Sądowym.

4. Opłaty związane z uzyskaniem wpisu do KRS:
-opłata sądowa wniosku o rejestrację – 500 zł,
-opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 100 zł.

5. Notarialne uwierzytelnienie podpisów członków zarządu – 20 zł za każdy podpis.

6. Pełnomocnictwa – 30 zł.

7. Rejestracja podatnika VAT – 170 zł.