Rejestracja S24, a podatek PCC

Coraz więcej osób decyduje się na rejestrację spółki za pośrednictwem Internetu. Pozwala to zoptymalizować koszty. Czy rejestracja spółki za pomocą systemu S24 obliguje do opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych?

Spółka zawiązana za pomocą systemu S24 zobowiązana jest do 14 dni od zawarcia umowy spółki, złożyć na ręce Naczelnika Urzędu Skarbowego, wypełnioną deklarację PCC-3 oraz samodzielnie wyliczyć wysokość podatku i uiścić go bez upomnienia przez urząd.
Obowiązek podatkowy powinien być liczony od dnia podpisania umowy spółki.

Jeżeli umowa spółki zawierana jest w sposób tradycyjny, to płatnikiem podatku jest notariusz. W przypadku zaś elektronicznej rejestracji obowiązek obliczenia podatku zapłaty spoczywa na reprezentantach spółki.

Wyliczenie podstawy opodatkowania
Należy pamiętać, że od kwoty wysokości kapitału zakładowego spółki, wnoszonego przez wspólników (art.6 ust.1 pkt.8 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych) odejmujemy sumę opłat za rejestrację w KRS.