Organy spółek kapitałowych

Spółkami kapitałowymi są spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółka akcyjna. Posiadają one osobowość prawną dlatego działają przez swoje organy.

Organy w spółce z o.o:

  • zgromadzenie wspólników to organ uchwałodawczy, jest najważniejszym organem w spółce, zajmuje się m.in podejmowaniem decyzji w sprawach organizacji spółki,
  • zarząd spółki jest organem wykonawczym, organ ten prowadzi sprawy spółki oraz reprezentuje spółkę w czynnościach sądowych i pozasądowych,
  • komisja rewizyjna lub rada nadzorcza są to organy nadzorczo-kontrolne, mają za zadanie sprawować nadzór nad działalnością spółki.

Organy w spółce akcyjnej:

  • zarząd spółki jest organem wykonawczym, prowadzi sprawy spółki oraz reprezentuje ją na zewnątrz,
  • rada nadzorcza pełni funkcję nadzoru nad funkcjonowaniem spółki,
  • walne zgromadzenie wspólników to organ uchwałodawczy, który kieruje działalnością gospodarczą spółki, jest najwyższym organem spółki.

 

Dowiedz się więcej na temat spółek kapitałowych.