Obowiązki w spółce z o.o.

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki z o.o. dla wielu osób jest najbardziej opłacalnym wyborem. Jednak korzystanie z atrakcyjności spółki z o.o niesie z sobą również mniej przyjemne sprawy

Obowiązkiem, każdego prowadzącego działalność w formie spółki z o.o. jest pełna księgowość. W wszystkich spółkach z o.o. jest obowiązek prowadzenia księgowości tylko i wyłącznie w formie księgi rachunkowej. Stanowi ona metodę prowadzenia księgowości pełnej, najtrudniejszej pośród istniejących.

Kolejnym obowiązkiem związanym z prowadzeniem działalności w formie spółki z o.o. jest powoływanie organów spółki – zarządu oraz rady nadzorczej. To te organy wraz z zgromadzeniem wspólników prowadzą działalność spółki.

Ostatnim z wspomnianych tu obowiązków jest płacenie podwójnego opodatkowania od zysku spółki. Zysk spółki jest przed podziałem między wspólników opodatkowany podatkiem CIT. Następnie po pomniejszeniu o ten podatek, zysk trafia do właścicieli, którzy od otrzymanej kwoty uiszczają podatek dochodowy PIT.