pilnie kupię spółkę z o o

Spółkę z o.o. można założyć, ale pierwszym etapem musi być pilnie kupię spółkę z o o .

O rejestracji spółki nie można pisać, że jest prosta a także, że każdy człowiek sobie z nią poradzi. Realia są nieco inne i nie jest to proste, co powoduje, że wiele osób rezygnuje z tego celu, bo szereg zadań i zagadnień, które trzeba zrealizować,jest bardzo duży. Widząc to, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż istnieją instytucje, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Proces, o którym mowa jest obarczony paroma koniecznościami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, więc Ty albo nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: nazwę oraz adres spółki, obszar działania, sumę kapitału zakładowego, ilość i wartość udziałów wszystkich wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch kopiach.

Kolejnym etapem do zakładania spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do określonej w umowie siedziby. W instytucji tej składa się przygotowany wniosek i dołącza się wymagane załączniki.
Powyżej zostały bardzo ogólnikowo opisane tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Z kolei dalej skrótowo, punktowo wypiszę parę czynności bardziej uszczegółowionych, które okazują się tak samo ważne.

– Spisanie umowy spółki.
– Zapłacenie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Pozyskanie REGON-u.
– Utworzenie konta w banku.
– Uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

Nasza firma zajmuje się rejestracją spółek od początku do końca, a więc zgłaszając się do nas i powierzając nam swoją przyszłą firmę, masz gwarancję, że wszystko zostanie zrealizowane szybko, sprawnie i profesjonalnie, bez obaw, że będziesz musiał jeszcze coś załatwiać.

Pilnie kupię spółkę z o.o.

Myślisz o założeniu własnej firmy? Sprawdź, czy nie jest Ci obca: Pilnie kupię spółkę z o.o. .

Mam nadzieję, że nie uważasz, że zakładanie spółki to sprawa łatwa a także, że poradzi sobie z nią każda osoba. W praktyce nie jest to takie łatwe, co jest przyczyną, że grono osób wycofuje się z tego planu, ponieważ szereg czynności i kwestii, które pasowałoby zrealizować,jest zniechęcający. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że istnieją firmy, które profesjonalnie zajmują się tym zagadnieniem i potrafią w szybki oraz profesjonalny sposób założyć spółkę.

Wspomniany proces został obciążony paroma kwestiami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, więc Ty albo nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: firmę i adres firmy, zakres działania przedsiębiorstwa, kwotę kapitału zakładowego, liczbę, a także wartość udziałów które posiadają wszyscy wspólnicy. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch egzemplarzach.

Następnym etapem do założenia spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wspomnianej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Powyżej opisano ogólnie jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Jednak poniżej skrótowo, od punktów wypiszę kilka obowiązków bardziej uszczegółowionych, które okazują się tak samo niezbędne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Wpłacenie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Otrzymanie REGON-u.
– Założenie konta w banku.
– Otrzymanie numeru NIP.
– Dokonanie rejestracji w ZUS-ie.
– Poinformowanie Inspekcji Pracy.

Musisz wiedzieć, co dla Ciebie najlepsze, a więc jednym z tych rozwiązań jest skontaktowanie się z nami, gdyż jesteśmy w stanie wziąć na swoje barki wszelkie obowiązki i formalności związane z rejestracją spółki.