Obniżona stawka 9% podatku CIT – dla kogo?

Obniżona stawka podatku dochodowego od osób prawnych z 15% do 9% CIT nie będzie miała dużego wpływu w zmianach polskiej gospodarki. Na taką sytuację wpływa fakt, że ponad 90% małych przedsiębiorstw rozlicza się według PIT.

Obniżoną stawką 9% podatku CIT zostać mogą opodatkowane wyłącznie dochody, które uzyskane zostały przed styczniem 2019 roku z wyłączeniem przychodów z zysków kapitałowych czyli przychodów z tytułu dywidendy, umorzenia udziałów, aportu i wystąpienia wspólnika lub zmniejszenia jego udziału kapitałowego.

Ze stawki 9% nie mogą skorzystać:

  1. podatnicy, którzy utworzeni zostali na zasadzie przekształcenia spółki osobowej w spółkę kapitałową.
  2. podatnicy, którzy powstali w wyniku przekształcenia jednoosobowej działalności gospodarczej
  3. przedsiębiorstwa, które powstały w wyniku podziału.
  4. podmioty, do których wniesiono na poczet kapitału wkład niepieniężny czyli aport w postaci uprzednio prowadzonego przedsiębiorstwa, zorganizowanej części firmy lub składników majątku o wartości przekraczającej równowartość co najmniej 10 tysięcy euro.

Z obniżonej stawki 9% skorzystają nowo powstali podatnicy CIT, w szczególności spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne oraz komandytowo-akcyjne. Obniżka dotyczyć będzie także spółki, do których wniesiono wkład pieniężny na poczet kapitału