Formy opodatkowania działalności gospodarczej

Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą i uzyskujący dochody, zobowiązany jest do płacenia podatku dochodowego. Wyróżniamy podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od osób prawnych.

Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT muszą opłacać jednostki posiadające osobowość prawną, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne. Podatek płacony jest w jednej, stałej stawce w wysokości 19 %. Stawka podatku nie zmienia się ze względu na osiągane dochody czy też wielkość przedsiębiorstwa.*

Osoby fizyczne płacą podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT w wybranej formie. Mają do wyboru:

  • kartę podatkową,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatek tonażowy,
  • zasady ogólne – według skali podatkowej 18%* i 32%,
  • podatek liniowy – 19%.

Forma opodatkowania musi zostać wybrana do dnia złożenia wniosku w CEIDG w przypadku rozpoczęcia działalności lub do 20 stycznia roku podatkowego w przypadku kontynuacji prowadzenia działalności gospodarczej.

*Od 1 stycznia 2019 r. wprowadzono zmiany w podatku od osób prawnych i od tego czasu, podatek ten jest niższy dla małych podatników oraz podatników rozpoczynających działalność-wynosi 9%. W pozostałych przypadkach nadal obowiązuje stawka 19% podstawy opodatkowania.

*Zmiany nastąpiły również w skali podatkowej podatku od osób fizycznych. Wysokość podatku PIT od 2020 r. wynosi 17% (do kwoty 85 528 zł). Podatnicy przekraczający ten dochód, niezmiennie płacą 14 539,76 zł +32% nadwyżki ponad kwotą 85 528 zł.