Formy opodatkowania działalności gospodarczej

Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą i uzyskujący dochody zobowiązany jest do płacenia podatku dochodowego. Wyróżniamy podatek dochodowy od osób fizycznych oraz od osób prawnych.

Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT muszą opłacać jednostki posiadające osobowość prawną, czyli spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne. Podatek płacony jest w jednej, stałej stawce w wysokości 19 %. Stawka podatku nie zmienia się ze względu na osiągane dochody czy też wielkość przedsiębiorstwa.

Osoby fizyczne płacą podatek dochodowy od osób fizycznych – PIT w wybranej formie. Mają do wyboru:

  • kartę podatkową,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatek tonażowy,
  • zasady ogólne – według skali podatkowej 18% i 32%,
  • podatek liniowy – 19%.

Forma opodatkowania musi zostać wybrana do dnia złożenia wniosku w CEIDG w przypadku rozpoczęcia działalności lub do 20 stycznia roku podatkowego w przypadku kontynuacji prowadzenia działalności gospodarczej.