NIP dla spółki z o.o. w organizacji

Składając wniosek o wpis do KRS nie ma obowiązku dołączenia dokumentów związanych ze zgłoszeniem do urzędu statystycznego, skarbowego czy ZUS. Przedsiębiorca może wystąpić przed wpisem do rejestru sądowego o nadanie indywidualnych numerów identyfikacyjnych, aby od momentu założenia firmy w ciągu paru dni, a może nawet w dniu zakupu rozpocząć pierwsze czynności gospodarcze.

Numery rejestracyjne umożliwiają zdobycie wiedzy na temat kontrahenta z wykorzystaniem odpowiedniej bazy danych, a także ujawniane są na dokumentach np. fakturach VAT.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji może wystąpić do organu państwowego o nadanie numerów rejestracyjnych NIP i REGON. Zgodnie z ustawą o spółkach kapitałowych, podmioty gospodarcze mogą we własnym imieniu przed wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego nabywać prawa, nieruchomości, zaciągać zobowiązania i pozywać. W związku z tą regulacją ważne jest, aby przedsiębiorca złożył wniosek o wpis do Głównego Urzędu Statystycznego i Urzędu Skarbowego o nadanie numeru REGON i Numeru Identyfikacji Podatkowej własnej działalności gospodarczej.