Czy można pomylić się w wyborze spółki nazwy spółki

Decydując się na założenie spółki przedsiębiorca staje przed bardzo istotnym dylematem, a konkretnie wyborem jej nazwy. Nowo powstała firma przede wszystkim powinna wyróżniać się wśród firm wpisanych do rejestru przedsiębiorców. Bardzo istotne jest, że nazwa spółki nie może wprowadzać odbiorcy w błąd, co znaczy że przykładowo zakładu fryzjerskiego nie możemy nazwać cukiernia.
Wiele osób zastanawia się jak wybrać nazwę spółki, aby nie budziła wątpliwości i aby sąd rejestrowy nie doszukiwał się w niej przeszkód na drodze jej rejestracji.

Oczywiste jest, że spółka nie powinna zostać zdublowana, a więc nie może istnieć nazwa o takiej samej nazwie, która dodatkowo działa w tej samej dziedzinie.
Tym samym w pierwszej kolejności musimy sprawdzić w rejestrze KRS czy nie działa już firma o tej samej nazwie i przedmiocie działalności, co nasza działalność. Jeżeli tego nie dopełnimy wówczas proces rejestracji spółki znacznie się przedłuży, a to również będzie wiązało się z dodatkowymi kosztami.