Pośrednictwo w zakupie spółek z o.o.

Myślisz o założeniu własnej firmy? Sprawdź, czy nie jest Ci obca: Pośrednictwo w zakupie spółek z o.o. .

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem wiemy, że niektóre osoby twierdzą, że jest to sprawa łatwa a także, że każda osoba przedsiębiorcza będzie w stanie sobie z nią poradzić. Naprawdę nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co wpływa na to, że bardzo duża grupa osób po prostu wycofuje się z tego celu, z racji tego, że ogrom czynności i formalności, które powinno się zrealizować,jest przerażający. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że działają przedsiębiorstwa, mogące pochwalić się wysoką efektywnością w szybkim i bezproblemowym rejestrowaniu spółek.

Omawiany proces został obciążony kilkoma kwestiami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, więc Ty lub my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: firmę i adres spółki, obszar działania, kwotę kapitału zakładowego, liczbę, a także wartość udziałów poszczególnych wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch kopiach.

Kolejnym etapem do założenia spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wspomnianej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Powyżej opisano ogólnie tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Natomiast niżej króciutko, punktowo wypiszę kilka zadań bardziej szczegółowych, ale które są również istotne.

– Przygotowanie umowy spółki.
– Uregulowanie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Pozyskanie REGON-u.
– Założenie konta w banku.
– Otrzymanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Złożenie dokumentacji w ZUS-ie.
– Poinformowanie PIP.

Musisz wiedzieć, co dla Ciebie najlepsze, a więc jednym z tych rozwiązań jest skontaktowanie się z nami, gdyż jesteśmy w stanie wziąć na swoje barki wszelkie obowiązki i formalności związane z rejestracją spółki.

Pośrednictwo w zakupie spółek

Zakładasz firmę? Upewnij się czy podołasz zadaniom związanym z Pośrednictwo w zakupie spółek .

Wiele osób uważa, że procedura ta jest prosta oraz, że poradzi sobie z nią każda osoba. W życiu realnym nie jest to takie łatwe, co sprawia, że bardzo duża grupa osób najzwyczajniej odpuszcza realizację tego celu, z racji tego, że spis czynności i spraw, które należy załatwić,jest przerażający. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że istnieją podmioty, które profesjonalnie zajmują się tym zagadnieniem i potrafią w szybki oraz profesjonalny sposób założyć spółkę.

Wspomniany proces jest obciążony paroma kwestiami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, a więc Ty albo my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Nim przystąpisz do kwestii formalności i biegania po urzędach, opracuj umowę spółki, która jest niezbędna do tego, aby móc działać dalej. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: firmę oraz siedzibę firmy, obszar działania, wysokość kapitału wnoszonego, liczbę, a także wartość udziałów wszystkich wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym etapem do zakładania spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wyznaczonej w umowie siedziby. W instytucji tej składa się przygotowany wniosek i dołącza się wymagane załączniki.
Wcześniej opisano ogólnie jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Jednak niżej w skrócie, punktowo wypiszę parę obowiązków bardziej uszczegółowionych, które okazują się również niezbędne.

– Spisanie umowy spółki.
– Uiszczenie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Uzyskanie numeru REGON.
– Otworzenie konta bankowego.
– Uzyskanie numeru NIP.
– Zarejestrowanie w ZUS-ie.
– Powiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

Musisz wiedzieć, co dla Ciebie najlepsze, a więc jednym z tych rozwiązań jest skontaktowanie się z nami, gdyż jesteśmy w stanie wziąć na swoje barki wszelkie obowiązki i formalności związane z rejestracją spółki.