Odpowiedzialność finansowa pracownika

Zatrudniony, który naraził pracodawcę na szkodę, pokrywa ją ze swojego wynagrodzenia. Pracodawca powinien przedstawić okoliczności potwierdzające winę podwładnego i wskazać wartość materialną szkody. Jedna osoba nie może odpowiadać za błąd popełniony przez zespół. Pracownik nie powinien być ukarany, jeśli należyte wykonanie obowiązków nie było możliwe z winy zatrudniającego, który np. nie dostarczył właściwych materiałów lub narzędzi bądź nie zadbał o stworzenie odpowiednich warunków pracy, które są wymagane przez obowiązujące przepisy prawa. Wysokość kwoty, którą musi zwrócić winny pracownik, nie powinna przekraczać trzymiesięcznego wynagrodzenia.

Wymiar odszkodowania może zostać obniżony, jeśli pracodawca i pracownik zdecydowali się zawrzeć ugodę. Warto jednak pamiętać, że zatrudniony, który wyrządził szkodę z winy umyślnej, zobowiązany jest do naprawienia jej w pełnej wysokości – w takiej sytuacji nie ma zastosowania limit dotyczący równowartości trzymiesięcznego wynagrodzenia. Wina umyślna występuje wtedy, gdy pracownik ma świadomy zamiar niewykonania lub nieprawidłowego wykonania powierzonych mu zadań albo gdy zdaje sobie sprawę, że jego działanie może narazić na szkodę pracodawcę, ale nie podejmuje kroków, by jej zapobiec.

Pracownik ponosi również odpowiedzialność za mienie, jakie powierzył mu pracodawca, tzn za:
– pieniądze, kosztowności i papiery wartościowe,
– narzędzia, środki ochrony indywidualnej, odzież i obuwie robocze.

W razie zniszczenia mienia pracownik jest zobowiązany pokryć ewentualne szkody w pełnej wysokości.

Jak powiedzieć w firmie “odchodzę”?

Jednym z najtrudniejszych momentów w pracy jest poinformowanie szefa o rezygnacji ze stanowiska. Czasami ciężko bowiem przewidzieć jak zareaguje.

Decyzja o zmianie pracy zawsze niesie za sobą emocje. Jeśli dodamy do tego konieczność rozmowy z szefem to sytuacja staje się naprawdę stresująca. Przygotowując się do niej, warto pamiętać o kilku zasadach:

  • Pierwszeństwo szefa – o Twojej decyzji szef powinien dowiedzieć się jako pierwszy, najlepiej zaraz po podpisaniu przez Ciebie listu intencyjnego z nowym pracodawcą. Da mu to czas na rozpoczęcie rekrutacji na Twojego następcę.
  • KOD – podczas rozmowy mów konkretnie (K), bądź opanowany i nie daj się ponieść pozytywnym i negatywnym emocjom (O) oraz zachowaj się jak prawdziwy dyplomata mówiąc o powodach Twojej decyzji (D).
  • Podziękuj za współpracę – rozmowa z szefem to doskonała okazja na podziękowanie za współpracę oraz wszystkie biznesowe lekcje i wskazówki, które Ci przekazał.
  • Doprecyzuj szczegóły – potwierdź z szefem swój okres wypowiedzenia oraz doprecyzuj możliwość wykorzystania w tym czasie urlopu. Pamiętaj również o zapewnieniu, że do ostatniego dnia w pracy będziesz rzetelnie wykonywać swoje obowiązki i dotrzymaj obietnicy.