Prezes, a członkowie zarządu

Z pytaniem o to czy prezes jest równocześnie członkiem zarządu spotykam się notorycznie. Nie wiedzieć dlaczego kwestia ta budzi ogromne wątpliwości. W związku z tym w tym poście postaram się je raz na zawsze rozwiać. Odpowiedź jest bowiem bardzo prosta. Prezes zarządu jest także jego członkiem, a to czy nazwiemy go prezesem, czy też nie to kwestia indywidualna. Prezes posiada dokładnie te same zobowiązania, prawa oraz obowiązki co inni członkowie zarządu. Warto wspomnieć, że zarząd spółki to najważniejszy organ w spółce, który ją reprezentuje i prowadzi jej sprawy.

Co niezmiernie istotne, nie ma prawnego obowiązku, aby spółka posiadała prezesa. Kodeks Spółek Handlowych wspomina o prezesie zaledwie 3 razy. Raz w odniesieniu do spółki z o.o. oraz 2 do spółki akcyjnej określając, że umowa może przewidywać, iż głos prezesa będzie przeważał w głosowaniu. Umowa może także wprowadzić inne dodatkowe kompetencje dla prezesa, jednak jest to kwestia indywidualna. Należy pamiętać jednak, iż bez odpowiednich adnotacji prezes ma dokładnie takie same przywileje jak pozostali członkowie zarządu spółki.