Prosta spółka akcyjna

Prosta spółka akcyjna (PSA) to nowy rodzaj spółki, który zostanie zdefiniowany w Kodeksie Spółek Handlowych. Prosta spółka akcyjna ma łączyć cechy spółek z o.o. z zaletami spółki akcyjnej. 

Główne cechy prostej spółki akcyjnej to:

  • brak barier wejścia,
  • szybka rejestracja elektroniczna,
  • uproszczenia i elektronizacja procedur w spółce,
  • duża swoboda i elastyczność w określaniu rodzajów akcji i zasad działania spółki, 
  • łatwiejsze dysponowanie środkami spółki – brak “zamrożonego” kapitału zakładowego, ale zarazem obowiązek dbania o wypłacalność spółki i inne środki,
  • uproszczony elektroniczny rejestr akcjonariuszy, prowadzony np. przez firmę inwestycyjną albo notariusza,
  • brak statusu spółki publicznej,
  • nieskomplikowana i elastyczna struktura organów.

Prosta spółka akcyjna

PSA, czyli Prosta Spółka Akcyjna to projekt nowej spółki. Forma ta ma pomóc przede wszystkim przedsiębiorcom, którzy dopiero rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej.

Prosta Spółka Akcyjna ma łączyć w sobie zalety spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółki akcyjnej. Jej akcje objąć będą mogli założyciele, inwestorzy, a także osoby, które świadczą usługi na rzecz spółki. Udziały te będą mogli objąć nie tylko po cenie wyrażonej w pieniądzu, ale także w ramach ciężkiej pracy, czy też interesujących pomysłów.

PSA będzie można zarejestrować zarówno w formie tradycyjnej, a więc składając papierowe wnioski do urzędów, jak również za pomocą procedury S24, a więc przy pomocy Internetu. Forma ta będzie stanowić swoistą fazę rozwoju, która ma przygotować firmę do wejścia w dojrzałą fazę rozwoju i przekształcenia w inną formę prawną działalności. Nie założono jednak ścisłego terminu, w którym spółka miałaby zostać przekształcona pozostawiając akcjonariuszom dowolność w tym zakresie.