Po co zarząd w spółce?

Zarząd jest z praktycznego punktu widzenia jest najważniejszym organem spółki z o.o.. To na nim bowiem spoczywa obowiązek prowadzenia spraw spółki oraz jej reprezentacji w stosunkach zewnętrznych.

Ustawa w zasadzie pozostawia wspólnikom pełną dowolność co do ustalenia liczby członków zarządu. Może więc on liczyć zarówno wielu członków, jak i składać się tylko z pojedynczej osoby, na której spoczywać będzie obowiązek prowadzenia spraw firmy. Pełna dowolność dotyczy również kryteriów doboru członków zarządu. Mogą być powołani zarówno spośród wspólników, jak i osób spoza tego grona m.in. spośród profesjonalnych managerów zatrudnionych w ten sposób przez spółkę. 

Członek zarządu spółki z o.o. może być powołany lub odwołany na mocy uchwały wspólników. Zasada ta nie ma bezwzględnego charakteru, umowa spółki może w odmienny sposób uregulować tę kwestię. Członek zarządu może więc być powołany m.in. przez radę nadzorczą po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego. Uchwała wspólników lub umowa spółki może również wymagania, jakie powinni spełniać kandydaci na stanowisko zarządu.

Wpis przedstawicielstwa do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych

Należysz do grona zagranicznych przedsiębiorców i masz zamiar promować firmę w Polsce? Przedstawiamy informacje na temat tego jak zarejestrować przedstawicielstwo swojej firmy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Przedstawicielstwo firmy zagranicznej nie posiada uprawnień do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Przedstawicielstwo zajmuje się wyłącznie działalnością w zakresie reklamy i promocji firmy zagranicznej.

Formalności mogą zostać załatwione listownie lub elektronicznie.

Przedsiębiorcy zagraniczni mogą tworzyć własne przedstawicielstwa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Utworzenie przedstawicielstwa obliguje do dokonania wpisu do rejestru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych, prowadzonego przez Minister Rozwoju i Finansów. Przedsiębiorca zagraniczny zgłasza przedstawicielstwo do rejestru składając wniosek (wraz z załącznikami) o dokonanie wpisu przedstawicielstwa do rejestru przedstawicielstw.
Zakres działania przedstawicielstwa przedsiębiorcy zagranicznego może obejmować wyłącznie prowadzenie działalności w zakresie reklamy i promocji przedsiębiorcy zagranicznego.

Przedsiębiorcą zagranicznym uprawnionym do utworzenia przedstawicielstwa jest osoba zagraniczna wykonująca działalność gospodarczą za granicą oraz obywatel polski wykonujący działalność gospodarczą za granicą.
Przedstawicielstwo mogą utworzyć również osoby zagraniczne, powołane aktem właściwego organu kraju ich siedziby, do promocji gospodarki tego kraju. Zakres działania takiego przedstawicielstwa może obejmować wyłącznie promocję i reklamę gospodarki tego kraju.

Spółka z o.o. nie dla początkującego przedsiębiorcy!

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością cieszą się ogromną popularnością ze względu na szybki i łatwy proces rejestracji oraz niewielki kapitał zakładowy, który jest wymagany do jej otworzenia.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to idealny wariant dla podmiotów, które pragną otworzyć duży i ryzykowny biznes, ze względu na ograniczoną odpowiedzialność wspólników za zobowiązania zaciągane przez spółkę. Nie muszą więc martwić się o własny majątek, w przypadku gdy prowadzona przez nich działalność popadnie w kłopoty finansowe.

Wielu początkujących przedsiębiorców nie zdaje sobie sprawy z tego, iż prowadzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest stosunkowo problematyczne oraz iż wymaga ono dodatkowych nakładów pieniężnych, które często przewyższają możliwości finansowe wschodzących firm.
Spółka z o.o. zobowiązana jest przede wszystkim do prowadzenia księgowości pełnej, co z kolei rzutuje na konieczność zwrócenia się do specjalistów od spraw księgowych, a outsourcing księgowy niestety nie należy do najtańszych.

Osoby, które pragną poprowadzić niewielkie przedsięwzięcie powinny przeanalizować możliwość otworzenia działalności gospodarczej, która może okazać się dla nich wariantem optymalnym.