Sprzedaż udziałów w spółce z o.o.

Sprzedaż udziałów w spółce z o.o. może nastąpić na postawie umowy zawartej między dotychczasowym wspólnikiem, a nabywcą. Możliwa jest sprzedaż wszystkich lub części udziałów.

Jeśli każdy ze wspólników może mieć tylko jeden udział i umowa spółki na to pozwala, możliwa jest sprzedaż ułamkowej części udziału. Jeżeli natomiast w tym zakresie nie wprowadzono żadnych postanowień, udział wspólnika musi być sprzedany w całości co jest jednoznaczne z jego wystąpieniem ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Przy sprzedaży ułamkowej warto pamiętać, że wynik sprzedaży udziału nie może spaść poniżej 50 zł.

Umowa sprzedaży udziałów w spółce z o.o. powinna być zawarta w formie aktu notarialnego (umowa pisemna z podpisami notarialnie poświadczonymi). Umowa zawarta w innej formie będzie po prostu nieważna.

Ograniczenia związane ze sprzedażą udziałów w spółce z o.o. mogą wynikać z umowy spółki. Warto więc dokładnie prześledzić jej zapisy. Jeśli umowa spółki nie precyzuje procedury wyrażenia zgody na zbycie udziału, w tym wypadku zgodę wyraża zarząd w formie pisemnej. Jeżeli odmówi zgody, wspólnik chcący sprzedać udział może wystąpić do sądu rejestrowego, jednak musi mieć ku temu ważne powody.

Czysta spółka

Osoby szukające ogłoszeń związanych z kupnem spółki, często spotykają się z pojęciem „czysta spółka”. Co ono oznacza, z czym się wiąże, jakie ma zalety?

1. Definicja
Czysta spółka to podmiot gospodarczy, w którym podjęty został jedynie proces rejestracji, a inne czynności nie miały miejsca.

2. Cechy czystych spółek
– Wyposażone są we wszystkie dokumenty rejestrowe, takie jak KRS, NIP, REGON.
– Nie zajmowały się jakąkolwiek działalnością.
– Nie była zaksięgowana żadna faktura.
– Spółki nie są zadłużone, nie posiadają tez żadnych należności.
– Nie podpisano umów z biurem rachunkowym czy z księgowym.
– Spółki nie są wyposażone w dane kontaktowe.
– Żadni pracownicy nie byli zatrudniani.
– Nie istnieją zalegające płatności.
– Spółki nie są wyposażone w koncesje.
– Nie udzielały żadnych pełnomocnictw.
– Nie były stroną umów.
– Nie były stroną w postępowaniach sądowych.
– Nie miały żadnych uchwał czy protokołów.

Takie cechy pozwalają nam na stwierdzenie, że spółka posiada czystą historię, a to oznacza, że od czasu rejestracji przebywała w stanie uśpienia.

3. Zalety
Zakup czystej spółki otwiera przed nami wiele możliwości. Możemy rozpocząć szybciej własną działalność, która da nam elastyczność i zapewni lepszą przyszłość. Jaki czas mam na myśli mówiąc „szybciej”? Najwyżej dwa dni. Świetnie prawda? Podczas, gdy samodzielne zakładanie i rejestracja spółki może trwać nawet miesiąc, Ty już cieszysz się własną firmą i realizujesz cele. Po drugie pomijasz wszelkie formalności, nie obchodzą Cię żadne wnioski KRS, a w dodatku nie musisz stać w kolejkach urzędowych.
Opcja zakupu czystych spółek polecana jest wszystkim przedsiębiorcom i niepodważalny jest fakt, że z tego rozwiązania korzysta coraz więcej osób.