Jakie kary grożą za wystawianie pustych faktur?

Czym są puste faktury?

Pusta faktura jest wystawioną przez podatnika fakturą, która nie dokumentuje faktycznego obrotu – innymi słowami, odnosi się do nieprawidłowego stanu faktycznego. Z pustą fakturą mamy do czynienia wtedy, gdy:

  • dokumentuje czynność, która nie miała miejsca,
  • dokumentuje czynność, która miała miejsce, ale została oznaczona na fakturze jako uprawniająca do odliczenia podatku VAT, a tymczasem była zwolniona z podatku lub w ogóle nie była nim objęta,
  • wystawiona była na podmiot, który w rzeczywistości nie nabył tego towaru. Nie ma znaczenia, że taka transakcja miała miejsce, ale musi być ona z tym podatnikiem na którego wystawiona jest faktura,

Puste faktury są wystawiane w celu:

  • odliczenia podatku VAT, do którego odliczenia w rzeczywistości podatnik nie był uprawniony,
  • wyłudzenia zwrotu VAT,
  • obniżenia wysokości podatku dochodowego.

Skutki wystawiania pustych faktur:

  • wykreślenie podatnika z rejestru VAT,
  • obowiązek zapłaty podatku niezależnego, który został na niej wykazany,
  • kary z Kodeksu Karnego np. pozbawienie wolności od 6 miesięcy do 8 lat lub kara grzywny.

Skutki nie poniesie tylko wystawca ale i nabywca.