Rejestracja spółek handlowych online

Wiele pośród spółek handlowych może być rejestrowane nie tylko w trybie tradycyjnym, ale również online. Dla przyszłych przedsiębiorców jest to duże ułatwienie, gdyż większość czynności rejestracyjnych przeprowadza się przez Internet. Rejestracja spółek online jest korzyścią dla przedsiębiorców również z względu na znacznie szybszy czas rejestracji w KRS.

Rejestrację spółek online rozpoczyna się od utworzenia konta w systemie eMS, który jest dostępny na oficjalnej stronie Ministerstwa Sprawiedliwości. Po utworzeniu konta należy zalogować się do systemu i wybrać w nim opcję rejestracji spółki – jawnej lub komandytowej lub z o.o. z wykorzystaniem wzorca umowy.

Kolejnymi etapami rejestracji spółek przez Internet są:

  • Uzupełnienie danych w wnioskach rejestracyjnych oraz pozostałej dokumentacji wraz z umową,
  • Wygenerowanie dokumentacji i podpisanie jej przez wspólników,
  • Uiszczenie opłat sądowych (również online),
  • Przesłanie dokumentacji do KRS.