Rejestracja sp z o.o. 2015

Myślisz o założeniu własnej firmy? Sprawdź, czy nie jest Ci obca: Rejestracja sp z o.o. 2015 .

Wiele osób uważa, że procedura ta jest bezproblemowa i, że poradzi sobie z nią każda osoba. Naprawdę nie jest to takie łatwe, co powoduje, że bardzo duża grupa osób rezygnuje z tego projektu, bo zakres obowiązków i spraw, które musi się zrealizować,jest bardzo duży. W związku z tym, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż istnieją instytucje, które profesjonalnie zajmują się tym zagadnieniem i potrafią w szybki oraz profesjonalny sposób założyć spółkę.

Omawiany proces został obciążony paroma obowiązkami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, więc Ty lub my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. Wymagania, które należy spełnić pisząc umowę spółki, to konieczność zawarcia w niej informacji obejmujących: firmę i adres spółki, zakres działania przedsiębiorstwa, sumę kapitału wnoszonego, ilość i wartość udziałów wszystkich wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym etapem do założenia spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wyznaczonej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Powyżej zostały bardzo ogólnikowo opisane jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Jednak niżej króciutko, punktowo wypiszę kilka obowiązków bardziej uszczegółowionych, ale które są również ważne.

– Przygotowanie umowy spółki.
– Uregulowanie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Pozyskanie numeru REGON.
– Otworzenie konta w banku.
– Otrzymanie numeru NIP.
– Złożenie dokumentacji w ZUS-ie.
– Zawiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

Musisz wiedzieć, co dla Ciebie najlepsze, a więc jednym z tych rozwiązań jest skontaktowanie się z nami, gdyż jesteśmy w stanie wziąć na swoje barki wszelkie obowiązki i formalności związane z rejestracją spółki.

Szybka rejestracja sp z o.o.

Myślisz o założeniu własnej firmy? Sprawdź, czy nie jest Ci obca: Szybka rejestracja sp z o.o. .

Mam nadzieję, że nie uważasz, że zakładanie spółki to sprawa drobnostkowa a także, że nie będzie dla nikogo problemem. Naprawdę nie jest to proste, co wpływa na to, że wiele osób po prostu odpuszcza realizację tego pomysłu, z racji tego, że ogrom obowiązków i kwestii, które należy załatwić,jest olbrzymi. W związku z tym, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż funkcjonują instytucje, mogące pochwalić się wysoką efektywnością w szybkim i bezproblemowym rejestrowaniu spółek.

Wspomniany proces został obciążony kilkoma koniecznościami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, a więc Ty albo my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Zanim zaczniesz sprawdzać swoje możliwości w starciu z licznymi formalnościami, sporządź umowę spółki. Wymagania, które należy spełnić pisząc umowę spółki, to konieczność zawarcia w niej informacji obejmujących: firmę i adres spółki, przedmiot działalności, wysokość kapitału zakładowego, informację liczbową i wartościową dotyczącą udziałów posiadanych przez wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym etapem do zakładania spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do określonej w umowie siedziby. W sądzie składa się komplet dokumentów – odpowiedni formularz i przewidziane przez niego załączniki.
Wyżej opisano ogólnie tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Jednak niżej w skrócie, punktowo wypiszę kilka czynności bardziej uszczegółowionych, które okazują się tak samo istotne.

– Spisanie umowy spółki.
– Wpłacenie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Pozyskanie numeru REGON.
– Utworzenie konta bankowego.
– Otrzymanie numeru NIP.
– Dokonanie rejestracji w ZUS-ie.
– Powiadomienie PIP.

Tak, jak zostało wspomniane na samym początku – kilka tygodni bieganiny od urzędu do urzędu w wielu przypadkach sprawia, że osoby chcące założyć spółkę, po prostu rezygnują ze swojego celu, nie wiedząc, że istnieją firmy takie, jak nasza, które zajmują się zakładaniem spółki od A do Z, aby następnie przekazać swojemu Klientowi kompletny podmiot działający zgodnie z prawem.

Zakładanie i rejestracja sp z o.o. przez internet

Za nim zostaniesz właścicielem spółki, dowiedz się jak wygląda Zakładanie i rejestracja sp z o.o. przez internet .

Wszystkim wydaje się, że kwestia ta jest dosyć prosta i, że poradzi sobie z nią każda osoba. Rzeczywistość jest nieco inna od wyobrażeń i okazuje się, że nie jest to tak proste, jakby się wydawało, co powoduje, że wiele osób zwyczajnie wycofuje się z tego projektu, gdyż ogrom zadań i formalności, które powinno się załatwić,jest wielki. W związku z tym, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż istnieją firmy, które profesjonalnie zajmują się tym zagadnieniem i potrafią w szybki oraz profesjonalny sposób założyć spółkę.

Wspomniany proces jest obciążony paroma wymogami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, czyli Ty lub nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. Wspomniana umowa powinna zawierać następujące informacje: firmę i siedzibę spółki, zakres działania przedsiębiorstwa, wartość kapitału zakładowego, ilość i wartość udziałów posiadanych przez wspólników. Trzeba pamiętać, aby umowę przygotować w dwóch kopiach.

Kolejnym etapem do rejestracji spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do określonej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Wcześniej zostały bardzo ogólnikowo opisane tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Jednak poniżej króciutko, od punktów wypiszę parę zadań bardziej uszczegółowionych, które okazują się tak samo niezbędne.

– Przygotowanie umowy spółki.
– Wniesienie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Uzyskanie REGON-u.
– Otworzenie konta bankowego.
– Uzyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Powiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

Musisz wiedzieć, co dla Ciebie najlepsze, a więc jednym z tych rozwiązań jest skontaktowanie się z nami, gdyż jesteśmy w stanie wziąć na swoje barki wszelkie obowiązki i formalności związane z rejestracją spółki.