Zakładanie spółek z o.o. 2015

Zakładasz firmę? Upewnij się czy podołasz zadaniom związanym z Zakładanie spółek z o.o. 2015 .

Wiele osób uważa, że procedura ta jest błahostkowa oraz, że poradzi sobie z nią każda osoba. Rzeczywistość jest nieco inna od wyobrażeń i okazuje się, że nie jest to proste, co powoduje, że bardzo duża grupa osób zwyczajnie odpuszcza realizację tego planu, z racji tego, że zbiór zadań i zagadnień, które należy zrealizować,jest bardzo duży. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że prosperują firmy, świadczące usługi w kwestii szybkiego i profesjonalnego zakładania spółek.

Wspomniany proces został obarczony kilkoma koniecznościami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, a więc Ty lub my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: firmę i siedzibę firmy, obszar działania, kwotę kapitału wnoszonego, ilość i wartość udziałów które posiadają wszyscy wspólnicy. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch egzemplarzach.

Kolejnym etapem do rejestracji spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do określonej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Wcześniej opisano ogólnie dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Z kolei niżej w skrócie, od punktów wypiszę parę zadań bardziej szczegółowych, ale które są również niezbędne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Zapłacenie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Pozyskanie numeru REGON.
– Otworzenie konta bankowego.
– Uzyskanie numeru NIP.
– Zarejestrowanie w ZUS-ie.
– Poinformowanie PIP.

Nasza firma zajmuje się rejestracją spółek od początku do końca, a więc zgłaszając się do nas i powierzając nam swoją przyszłą firmę, masz gwarancję, że wszystko zostanie zrealizowane szybko, sprawnie i profesjonalnie, bez obaw, że będziesz musiał jeszcze coś załatwiać.