O spółce akcyjnej

O spółce akcyjnej można bardzo wiele powiedzieć. W tym poście postaramy przedstawić najważniejsze informacje właśnie o tej spółce. Zapraszamy do zapoznania się z materiałem.

KLASYFIKACJA: spółka handlowa, kapitałowa

ORGAN REJESTROWY: Krajowy Rejestr Sądowy

OSOBOWOŚĆ: prawna

WŁAŚCIWOŚCI: brak odpowiedzialności akcjonariuszy za zobowiązania, podział zysku proporcjonalnie od wysokości udziałów, ryzyko ograniczone do wysokości wniesionego kapitału.

KAPITAŁ MINIMALNY: 100 000 PLN

WŁADZE: walne zgromadzenie akcjonariuszy, rada nadzorcza, zarząd.

OZNACZENIE: spółka akcyjna lub S.A.

PODSTAWA PRAWNA: Kodeks spółek handlowych

RODZAJ PROWADZONEJ RACHUNKOWOŚCI: księgi rachunkowe.