Jak założyć spółkę w trybie S24?

System S24 to opracowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości system pozwalający na założenie spółki przez Internet. Jeszcze do 2015 roku możliwe było elektroniczne założenie jedynie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, po zmianach w Kodeksie spółek handlowych i w niektórych innych ustawach, zarejestrować można także spółkę jawną i komandytową w trybie S24.

Rejestracja spółki z pomocą systemu S24 pozwala na załatwienie formalności bez wychodzenia z domu. Dzięki tej możliwości założyciele spółki mogą podpisać umowę, dokonać płatności elektronicznej oraz wysłać do sądu rejestrowego wszystkie wymagane dokumenty w celu rejestracji. Osoby, które decydują się na rejestrację spółki online zobowiązane są do założenia konta na platformie. Konto musi posiadać każda osoba (wspólnik), która podpisywać będzie wniosek o rejestrację działalności. Do podpisania wygenerowanych dokumentów dotyczących rejestracji działalności wymagane jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego (w przypadku osób nieposiadających numeru PESEL) lub profilu zaufanego ePUAP.

System S24 pozwala na założenie spółki obywatelom z Polski i za granicy. Osoby nie posiadające polskiego obywatelstwa nie muszą podawać numeru PESEL przy rejestracji konta. Muszą one w każdym przypadku określić dokument tożsamości.

Warto pamiętać, że zakładanie spółki przez Internet wymaga współdziałania wspólników przy ustalaniu treści umowy i jej podpisaniu oraz osób, które są uprawnione do reprezentacji spółki.