Jak zawrzeć umowę spółki z o.o.?

Aby umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością była prawomocna, muszą znaleźć się na niej następujące elementy:
– firma i siedziba spółki,
– przedmiot działalności spółki,
– wysokość kapitału zakładowego,
– określenie czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział w kapitale zakładowym,
– liczba i wartość nominalna udziałów objętych przez poszczególnych wspólników,
– czas trwania spółki (o ile zostało to ustalone, najczęściej zakłada się jednak, że spółka została założona na czas nieokreślony).

Umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można zawrzeć na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest tradycyjne podpisanie umowy w formie aktu notarialnego. Wówczas umowa może mieć dowolną treść, a więc może być w pełni dostosowana do potrzeb wspólników. Innym rozwiązaniem jest rejestracja elektroniczna. W przypadku e-rejestracji wspólnicy mogą podać tylko niezbędne elementy tj. ich dane, nazwę spółki oraz jej adres. Ta metoda pozwala na założenie spółki w zaledwie jedną dobę, jednak wszelkie zmiany w umowie należy zarejestrować w KRS.

Obowiązki w spółce z o.o.

Prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki z o.o. dla wielu osób jest najbardziej opłacalnym wyborem. Jednak korzystanie z atrakcyjności spółki z o.o niesie z sobą również mniej przyjemne sprawy

Obowiązkiem, każdego prowadzącego działalność w formie spółki z o.o. jest pełna księgowość. W wszystkich spółkach z o.o. jest obowiązek prowadzenia księgowości tylko i wyłącznie w formie księgi rachunkowej. Stanowi ona metodę prowadzenia księgowości pełnej, najtrudniejszej pośród istniejących.

Kolejnym obowiązkiem związanym z prowadzeniem działalności w formie spółki z o.o. jest powoływanie organów spółki – zarządu oraz rady nadzorczej. To te organy wraz z zgromadzeniem wspólników prowadzą działalność spółki.

Ostatnim z wspomnianych tu obowiązków jest płacenie podwójnego opodatkowania od zysku spółki. Zysk spółki jest przed podziałem między wspólników opodatkowany podatkiem CIT. Następnie po pomniejszeniu o ten podatek, zysk trafia do właścicieli, którzy od otrzymanej kwoty uiszczają podatek dochodowy PIT.

Elektroniczna rejestracja spółki z o.o. pomoc

Myślisz o założeniu własnej firmy? Sprawdź, czy nie jest Ci obca: Elektroniczna rejestracja spółki z o.o. pomoc .

Wiele osób uważa, że procedura ta jest prosta oraz, że każda osoba przedsiębiorcza będzie w stanie sobie z nią poradzić. Naprawdę nie jest to takie łatwe, co przyczynia się do tego, że bardzo duża grupa osób po prostu wycofuje się z tego celu, ponieważ zbiór czynności i spraw, które należy załatwić,jest niepokojący. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że działają instytucje, świadczące usługi w kwestii szybkiego i profesjonalnego zakładania spółek.

Proces, o którym mowa został obciążony paroma koniecznościami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, a więc Ty albo my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. W umowie trzeba zawrzeć informacje takie, jak: nazwę oraz adres firmy, zakres działania przedsiębiorstwa, kwotę kapitału wnoszonego, liczbę, a także wartość udziałów poszczególnych wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch kopiach.

Następnym etapem do zarejestrowania spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wspomnianej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Wcześniej zostały bardzo ogólnikowo opisane tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Z kolei dalej króciutko, punktowo wypiszę kilka obowiązków bardziej uszczegółowionych, które okazują się tak samo niezbędne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Wniesienie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Otrzymanie numeru REGON.
– Utworzenie konta bankowego.
– Otrzymanie numeru NIP.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Poinformowanie Państwowej Inspekcji Pracy.

Nasza firma zajmuje się rejestracją spółek od początku do końca, a więc zgłaszając się do nas i powierzając nam swoją przyszłą firmę, masz gwarancję, że wszystko zostanie zrealizowane szybko, sprawnie i profesjonalnie, bez obaw, że będziesz musiał jeszcze coś załatwiać.