Rozwód – co z naszymi udziałami w spółce z o.o.?

Czeka Cię rozwód? Stresujesz się, co stanie się z Twoimi udziałami? Sprawa jest prosta, ale wymaga od nas zwrócenia uwagi na kilka kwestii.

Zawsze na początku pojawia się pytanie, czy właścicielem udziałów w spółce z o.o. jest tylko osoba wpisana do KRS, czy też udziały stanowią majątek wspólny małżonków? Na początku musimy zastanowić się kiedy udziały zostały nabyte, czy było to w trakcie trwania małżeństwa, czy przed zawarciem związku. Jeżeli małżonek nabył udziały przed zawarciem związku małżeńskiego to stanowią one jego prywatna własność. Podobna sytuacja ma miejsce, jeżeli przedsiębiorca nabywa udziały w trakcie trwania związku małżeńskiego, ale z majątku osobistego np. z darowizny od rodziców. W tym przypadku również udziały w spółce stanowią jego własność. Natomiast, jeśli zostały one nabyte w trakcie trwania związku z pieniędzy pochodzących ze wspólnego źródła, będą podlegać podziałowi.

Udziały nabyte przez jednego małżonka ze środków pieniężnych pochodzących ze wspólnego majątku, wchodzą w skład tego majątku i w trakcie rozwodu podlegają podziałowi. Formalnie tylko jeden małżonek jest widoczny jako wspólnik, jednak to nie oznacza, że udziały stanowią jego własność.