Wspólnik cichy w spółce

Spółka cywilna to spółka, w której występują wspólnicy jawni i cisi. Wspólnik jawny prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. Natomiast wspólnik cichy w spółce uczestniczy wkładem pieniężnym, jednakże nie odpowiada za żadne zobowiązania danej firmy, ale uczestniczy w jej zyskach.

Dane wspólnika cichego nie są ujawniane na zewnątrz, a więc nie znajdziesz ich w Krajowym Rejestrze Sądowym ani aktach przez niego prowadzonych. Uczestniczy on wyłącznie własnym wkładem w przedsiębiorstwie wspólnika jawnego bez ujawniania, że jest jego udziałowcem.

Umowa spółki cichej powinna zostać sporządzona na piśmie, na której należy zawrzeć obowiązki poszczególnych wspólników, a także ich prawa. Poprawnie sporządzona umowa powinna przypominać umowę pożyczki. Wspólnik cichy niczym bank zasila przedsiębiorstwo wspólnika jawnego, który w zamian za wkład odstępuje mu procent od zysków.

Co ważne, nie ma żadnych przepisów, które normowałyby ten typ spółki. Sporządzona umowa będzie zatem umową nienazwaną.