Spółka europejska

O spółce europejskiej słyszymy bardzo rzadko. Nie jest to tak powszechna forma zakładania działalności jak np. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, spółka cywilna czy spółka akcyjna. Przybliżę więc nieco pojęcie spółki europejskiej.

Spółka ta jest panaeuropejską formą przedsiębiorstwa. Jej skrót to SE. Istnieją pewne reguły dotyczące spółki europejskiej.

Może ona powstawać tylko poprzez:
– transgraniczną fuzję spółek akcyjnych mających siedziby na obszarze UE, jeżeli co najmniej dwie z nich podlegają prawu różnych państw członkowskich,
– utworzenie grupy kapitałowej spółek europejskich przez spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
– utworzenie spółki zależnej przez co najmniej dwie spółki w rozumieniu art. 48 ust. 2 TWE,
– przekształcenie spółki akcyjnej podlegającej wyłącznie prawu krajowemu (szerzej na ten temat poniżej),
– utworzenie przez spółkę europejską innej jednoosobowej spółki w tej formie.

Bardzo istotną kwestią jest kapitał zakładowy obowiązujący w przypadku spółki europejskiej. Wynosi on minimum 120 000 euro. Mimo tak wysokiego kapitału zarejestrowano aż 751 SE.