Rejestrujemy nowe spółki na terenie całej Polski

Czy można zamienić wspólnika w spółce komandytowej?

Czy możliwa jest sytuacja, w której komplementariusz bądź komandytariusz spółki komandytowej będzie mógł zbyć się swoich udziałów?

Możliwości jest kilka. Jednym ze sposobów jest znalezienie zastępstwa, o ile spełnionych zostanie kilka warunków.
Po pierwsze, umowa spółki musi zawierać odpowiedni zapis. W spółkach osobowych zazwyczaj zakłada się niezmienność składu osobowego toteż brak adnotacji na temat odejścia od niej nie da możliwości by zrzec się własnych praw i obowiązków na rzecz osoby trzeciej.

Gdy dochodzi już do zbycia udziałów konieczne jest zawarcie umowy pomiędzy zbywcą udziałów, a ich nabywcą. Ważne jest, że były wspólnik może w każdej chwili być pociągnięty za zobowiązania spółki, które powstały podczas jego obecności w spółce.
Co więcej, aby zmiana taka mogła mieć miejsce pozostali wspólnicy muszą udzielić na to zgodę. Umowa spółki powinna określać czy w tym celu wystarczy zgoda większości czy wymagana będzie jednomyślność.

zbycie_udzailow_spolka_komandytowa

Zmiana wspólnika w spółce komandytowej

Istnieje możliwość zmiany wspólnika w spółce komandytowej. Zdarza się, że wspólnik spółki chce zbyć swoje udziały na rzecz kogoś innego.

Kiedy można zbyć udziały w spółce komandytowej? Istnieją 3 sytuacje, które przedstawiamy poniżej:

Po pierwsze: Jeżeli taką sytuację przewiduje umowa spółki
Skład spółek osobowych najczęściej pozostaje niezmienny. Jednak niektórzy wspólnicy podczas zawierania umowy zastrzegają sobie, aby istniał zapis upoważniający do zbycia udziałów. Dokonanie takiego zapisu sprawia, że po przeprowadzeniu całej procedury pozostali wspólnicy nie mają obowiązku dokonania zmian w umowie.

Po drugie: Zgoda zainteresowanych zbyciem udziałów
Przeniesienie udziałów dotyczy dwóch stron. Jedną z nich jest osoba zbywająca udziały, a druga to nabywca. Obydwie strony powinny dokonywać tych czynności dobrowolnie.

Po trzecie: Pozostali wspólnicy muszą udzielić zgodny na zbycie udziałów
Zmiana wspólników musi zostać poparta przez resztę członków spółki. Jeżeli oni nie wyrażają zgody, to przeniesienie udziałów jest niemożliwe.

Jak założyć spółkę w trybie S24?

System S24 to opracowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości system pozwalający na założenie spółki przez Internet. Jeszcze do 2015 roku możliwe było elektroniczne założenie jedynie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, po zmianach w Kodeksie spółek handlowych i w niektórych innych ustawach, zarejestrować można także spółkę jawną i komandytową w trybie S24.

Rejestracja spółki z pomocą systemu S24 pozwala na załatwienie formalności bez wychodzenia z domu. Dzięki tej możliwości założyciele spółki mogą podpisać umowę, dokonać płatności elektronicznej oraz wysłać do sądu rejestrowego wszystkie wymagane dokumenty w celu rejestracji. Zakładane w systemie konto, wymagające wskazania danych osobowych i uwierzytelnienia loginu oraz hasła, służy jako podpis elektroniczny.

System S24 pozwala na założenie spółki obywatelom z Polski i za granicy. Osoby nie posiadające polskiego obywatelstwa nie muszą podawać numeru PESEL przy rejestracji konta. Muszą one w każdym przypadku określić dokument tożsamości.

Warto pamiętać, że zakładanie spółki przez Internet wymaga współdziałania wspólników przy ustalaniu treści umowy i jej podpisaniu oraz osób, które są uprawnione do reprezentacji spółki.