Spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne

Chociaż spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne są bardzo podobne, mają kilka różnić. W tym poście zostaną one przedstawione. Zapraszamy do zapoznania się z nimi!

Spółka komandytowa

  • Wspólnicy to komplementariusz i komandytariusze,
  • Kapitał zakładowy nie jest ściśle określony,
  • Kapitał zakładowy pochodzi z kwot komandytowych,
  • Brak organów, prowadzeniem spółki zajmują się wspólnicy,
  • Spółka objęta jest podatkiem PIT.

Spółka komandytowo-akcyjna: 

  • Wspólnicy to: akcjonariusze i komplementariusze,
  • Kapitał zakładowy musi wynosić minimum 50 000 złotych,
  • Kapitał zakładowy pochodzi z wyemitowanych akcji,
  • Organami są: walne zgromadzenie akcjonariuszy oraz rada nadzorcza,
  • Spółka objęta jest podatkiem CIT.