Spółka partnerska

Spółka partnerska jest jedną z kolejnych spółek handlowych. Zaliczana jest do spółek osobowych czyli tych, których działalność oparta jest na współpracy wspólników. Od pozostałych rodzajów spółek handlowych odróżnia ją to, że do jej założenia są uprawnieni tylko przedstawiciele wolnych zawodów – architekci, lekarze, prawnicy itp. Spółkę partnerską charakteryzuje również to, że wspólnicy nie odpowiadają za błędy swoich partnerów, lecz tylko za wspólne zobowiązania firmy – np. zobowiązania z tytułu podatków czy dostaw.

Założenie spółki partnerskiej następuje poprzez sporządzenie umowy między wspólnikami. Nie musi ona posiadać formy notarialnej podobnie jak spółka jawna. Po zawarciu umowy spółki wspólnicy zobowiązani są dokonać rejestracji podmiotu gospodarczego w KRS. Nie mogą skorzystać z możliwości rejestracji online, dlatego wszystkie procedury trzeba przeprowadzić osobiście w tradycyjny sposób. Utrudnia to zakładanie spółki partnerskiej, lecz zawsze można skorzystać z pomocy specjalistów.

Spółka partnerska to wyjątkowa spółka pośród innych. Przeznaczona dla przedstawicieli wolnych zawodów, w miarę łatwa do prowadzenia. Jednak zakładając spółkę partnerską trzeba przejść dosyć trudny proces rejestracji.