Rejestracja sp z oo sp k

Spółkę z o.o. można założyć, ale pierwszym etapem musi być Rejestracja sp z oo sp k .

Wszystkim wydaje się, że kwestia ta jest dosyć drobnostkowa oraz, że poradzi sobie z nią każda osoba. Naprawdę nie jest to proste, co sprawia, że rzesza osób po prostu odpuszcza realizację tego planu, bo zakres zadań i zagadnień, które należy załatwić,jest olbrzymi. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że istnieją podmioty, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Proces, o którym mowa jest obarczony kilkoma obowiązkami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, a więc Ty lub my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Nim przystąpisz do kwestii formalności i biegania po urzędach, opracuj umowę spółki, która jest niezbędna do tego, aby móc działać dalej. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: firmę oraz siedzibę firmy, zakres działania przedsiębiorstwa, sumę kapitału zakładowego, ilość i wartość udziałów posiadanych przez wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch egzemplarzach.

Następnym krokiem do zakładania spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wyznaczonej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Wcześniej zostały bardzo ogólnikowo opisane tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Jednak niżej skrótowo, punktowo wypiszę kilka zadań bardziej uszczegółowionych, które okazują się równie ważne.

– Przygotowanie umowy spółki.
– Wpłacenie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Pozyskanie REGON-u.
– Założenie konta bankowego.
– Pozyskanie numeru NIP.
– Dokonanie rejestracji w ZUS-ie.
– Poinformowanie Państwowej Inspekcji Pracy.

Tak, jak zostało wspomniane na samym początku – kilka tygodni bieganiny od urzędu do urzędu w wielu przypadkach sprawia, że osoby chcące założyć spółkę, po prostu rezygnują ze swojego celu, nie wiedząc, że istnieją firmy takie, jak nasza, które zajmują się zakładaniem spółki od A do Z, aby następnie przekazać swojemu Klientowi kompletny podmiot działający zgodnie z prawem.