Jak powstaje spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa?

Jak założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością spółkę komandytową? Mimo, że brzmi to jak dwie osobne formy organizacyjno-prawne, to jak najbardziej możliwe jest posiadanie konstrukcji złożonej z dwóch podmiotów gospodarczych.

W pierwszej kolejności przedsiębiorca powinien założyć kapitałową jednostkę gospodarczą posiadającą osobowość prawną i wymagany kapitał co najmniej 5 tysięcy złotych. W tym celu spisuje się umowę w formie aktu notarialnego lub wypełnia gotowy formularz dostępny w formie elektronicznej na portalu S24. Po uzyskaniu wpisu do rejestru przejść należy do drugiego etapu, czyli stworzeniu kolejnego przedsiębiorstwa.

Statut spółki komandytowej wypełnia się w podobny sposób jak w pierwszym przypadku, jednak jedynie w formie oficjalnej oraz w obecności notariusza. Dokument powinien także jasno określać przyznane rolę wspólnikom – w spółce jedną ze stron powinna być osoba fizyczna, a drugą przedsiębiorstwo, które zostało zawiązane jako pierwsze.

Należy pamiętać, aby do każdego wniosku o rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym załączyć załącznik w postaci zgody osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu gospodarczego.

Inną możliwością, która również jest bezpieczna, a przede wszystkim szybsza, prostsza i zwalnia wnioskodawcę z wypełniania dokumentów jest zakup gotowego podmiotu gospodarczego – wybór sposobu należy do osoby, a oferta firmy zewnętrznej powinna być dopasowana do potrzeb Klienta.