Rejestrujemy nowe spółki na terenie całej Polski

Koszty założenia spółki z o.o. online i tradycyjnie

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z popularnych form prowadzenia działalności gospodarczej w polsce. Jest ona najczęściej wybierana przez przedsiębiorców, którzy planują prowadzić dużą firmę.

Spółka z o.o. może zostać zarejestrowana w sposób tradycyjny, w urzędzie lub w sposób uproszczony, przez Internet. Koszty rejestracji różnią się. W przypadku tradycyjnej rejestracji są one znacznie wyższe, niż zakładając spółkę online.

Tradycyjna rejestracja spółki z o.o. – koszty:

  • kapitał zakładowy, którego minimalna wysokość wynosi 5.000 złotych,
  • podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% wartości kapitału zakładowego,
  • opłata sądowa za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w wysokości 500 złotych,
  • opłata za zamieszczenie ogłoszenia o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 100 zł,
  • taksa notarialna za sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego, której wysokość zależy od wartości kapitału zakładowego.

Uproszczona rejestracja spółki z o.o. – koszty:

  • kapitał zakładowy, którego minimalna wysokość wynosi 5.000 złotych,
  • podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% wartości kapitału zakładowego,
  • opłata sądowa za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w wysokości 250 złotych,
  • opłata za zamieszczenie ogłoszenia o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 100 zł,
  • opłata manipulacyjna operatora płatności.

 

Przeczytaj tez ten wpis!

Spółka z o.o. – ochrona kapitału zakładowego

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do funkcjonowania wymaga kapitału zakładowego. Jego wysokość należy zawrzeć w umowie spółki oraz jej późniejszych modyfikacjach jeżeli doszłoby do zmiany jego wysokości.

Wyróżniamy następujące metody ochrony kapitału zakładowego:

1. Zakaz wypłaty na rzecz wspólników, gdyż mogą przyczynić się one do sytuacji, w której środki po stronie aktywów będą mniejsze niż wysokość kapitału zakładowego.

2. Postanowienia umowy mogą nakładać dodatkowe ograniczenia w zakresie dokonywania wypłat oraz zaciągania zadłużenia przez członków zarządu. W wielu przypadkach zarząd będzie musiał uzyskać zgodę wspólników na dokonanie określonych wydatków.

3. Uchwała w przypadku niedoboru polega na konieczności zwołania zgromadzenia wspólników gdy straty spółki są wyższe niż suma kapitału zapasowego, rezerwowego oraz połowy kapitału zakładowego. Wówczas zgromadzenie wspólników ma obowiązek podjąć uchwałę dotyczącą istoty dalszego funkcjonowania spółki.

 

kapital_spolka_zoo

Reprezentacja jednoosobowej spółki z o.o. w organizacji

Kodeks spółek handlowych daje możliwość tworzenia jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Należy mieć jednak na uwadze, że podmioty te podlegają sporym ograniczeniom.
Jednym z takich utrudnień jest obowiązkowe określenie sposobu jej reprezentacji jeszcze przed wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółkę w organizacji (za wyjątkiem jednoosobowej) reprezentuje zarząd albo pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Wówczas wyłącznie te osoby mogą składać oświadczenia wolne.
W przypadku spółki jednoosobowej jedyny wspólniki nie posiada prawa do reprezentowania takiej spółki. Oznacza to, że nie może reprezentować spółki ani jako członek zarządu ani jako pełnomocnik.

Istotne jest, że jeśli danego zakazu wspólnik zawrze umowę w imieniu spółki to umowa to umowa taka jest nieważna.

Aby jedyny wspólnik mógł np. wynająć biuro w okresie, w którym prowadzona jest rejestracja spółki konieczne jest powołanie do spółki zarządu, bądź udzielić pełnomocnictwa.  

 

Zobacz także: Sprzedaż czystej spółki z o.o.