Rejestrujemy nowe spółki na terenie całej Polski

Zakazane kody PKD – spółka z o.o.

Zakazane kody PKD to kody, których nie można używać prowadząc spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Rejestracja spółki online jest wybierana przez niejednego przedsiębiorcę. Podczas założenia spółki przedsiębiorca musi dokonać wyboru odpowiednich do profilu działalności kodów PKD.

Podczas wyboru kodów PKD, należy bardzo uważać, gdyż wybór zakazanych kodów powoduje zwrócenie wniosku o rejestrację spółki przez sąd.

Lista zakazanych kodów PKD:

 • PKD 64.11.Z – Działalność banku centralnego
 • PKD 65.11.Z -Ubezpieczenia na życie
 • PKD 65.12.Z -Pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe
 • PKD 65.20.Z -Reasekuracja
 • PKD 65.30.Z -Fundusze emerytalne
 • PKD 66. 11.Z – Zarządzanie rynkami finansowymi
 • PKD Dział 84 – Administracja publiczna oraz polityka gospodarcza i społeczna
 • PKD 85 – Edukacja
 • PKD 92 – Działalność związana z grami losowymi i zakładami wzajemnymi
 • PKD 94.11.Z – Działalność organizacji komercyjnych i pracodawców
 • PKD 94.12.Z – Działalność organizacji profesjonalnych
 • PKD 97 – Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników
 • PKD 98.10.Z -Gospodarstwa domowe produkujące wyroby na własne potrzeby
 • PKD 98.20.Z – Gospodarstwa domowe świadczące usługi na własne potrzeby
 • PKD 99 – Organizacje i zespoły eksterytorialne

Koszty założenia spółki z o.o. online i tradycyjnie

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to jedna z popularnych form prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Jest ona najczęściej wybierana przez przedsiębiorców, którzy planują prowadzić dużą firmę.

Spółka z o.o. może zostać zarejestrowana w sposób tradycyjny, w urzędzie lub w sposób uproszczony, przez Internet. Koszty rejestracji różnią się. W przypadku tradycyjnej rejestracji są one znacznie wyższe, niż zakładając spółkę online.

Tradycyjna rejestracja spółki z o.o. – koszty:

 • kapitał zakładowy, którego minimalna wysokość wynosi 5.000 złotych,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% wartości kapitału zakładowego,
 • opłata sądowa za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w wysokości 500 złotych,
 • opłata za zamieszczenie ogłoszenia o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 100 zł,
 • taksa notarialna za sporządzenie umowy w formie aktu notarialnego, której wysokość zależy od wartości kapitału zakładowego.

Uproszczona rejestracja spółki z o.o. – koszty:

 • kapitał zakładowy, którego minimalna wysokość wynosi 5.000 złotych,
 • podatek od czynności cywilnoprawnych w wysokości 0,5% wartości kapitału zakładowego,
 • opłata sądowa za wpis do Krajowego Rejestru Sądowego w wysokości 250 złotych,
 • opłata za zamieszczenie ogłoszenia o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym w wysokości 100 zł,
 • opłata manipulacyjna operatora płatności.

 

Przeczytaj tez ten wpis!

Spółka z o.o. – ochrona kapitału zakładowego

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do funkcjonowania wymaga kapitału zakładowego. Jego wysokość należy zawrzeć w umowie spółki oraz jej późniejszych modyfikacjach jeżeli doszłoby do zmiany jego wysokości.

Wyróżniamy następujące metody ochrony kapitału zakładowego:

1. Zakaz wypłaty na rzecz wspólników, gdyż mogą przyczynić się one do sytuacji, w której środki po stronie aktywów będą mniejsze niż wysokość kapitału zakładowego.

2. Postanowienia umowy mogą nakładać dodatkowe ograniczenia w zakresie dokonywania wypłat oraz zaciągania zadłużenia przez członków zarządu. W wielu przypadkach zarząd będzie musiał uzyskać zgodę wspólników na dokonanie określonych wydatków.

3. Uchwała w przypadku niedoboru polega na konieczności zwołania zgromadzenia wspólników gdy straty spółki są wyższe niż suma kapitału zapasowego, rezerwowego oraz połowy kapitału zakładowego. Wówczas zgromadzenie wspólników ma obowiązek podjąć uchwałę dotyczącą istoty dalszego funkcjonowania spółki.

 

kapital_spolka_zoo