Rejestrujemy nowe spółki na terenie całej Polski

Spółka z o.o. – ochrona kapitału zakładowego

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością do funkcjonowania wymaga kapitału zakładowego. Jego wysokość należy zawrzeć w umowie spółki oraz jej późniejszych modyfikacjach jeżeli doszłoby do zmiany jego wysokości.

Wyróżniamy następujące metody ochrony kapitału zakładowego:

1. Zakaz wypłaty na rzecz wspólników, gdyż mogą przyczynić się one do sytuacji, w której środki po stronie aktywów będą mniejsze niż wysokość kapitału zakładowego.

2. Postanowienia umowy mogą nakładać dodatkowe ograniczenia w zakresie dokonywania wypłat oraz zaciągania zadłużenia przez członków zarządu. W wielu przypadkach zarząd będzie musiał uzyskać zgodę wspólników na dokonanie określonych wydatków.

3. Uchwała w przypadku niedoboru polega na konieczności zwołania zgromadzenia wspólników gdy straty spółki są wyższe niż suma kapitału zapasowego, rezerwowego oraz połowy kapitału zakładowego. Wówczas zgromadzenie wspólników ma obowiązek podjąć uchwałę dotyczącą istoty dalszego funkcjonowania spółki.

 

kapital_spolka_zoo

Reprezentacja jednoosobowej spółki z o.o. w organizacji

Kodeks spółek handlowych daje możliwość tworzenia jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Należy mieć jednak na uwadze, że podmioty te podlegają sporym ograniczeniom.
Jednym z takich utrudnień jest obowiązkowe określenie sposobu jej reprezentacji jeszcze przed wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółkę w organizacji (za wyjątkiem jednoosobowej) reprezentuje zarząd albo pełnomocnik powołany uchwałą zgromadzenia wspólników. Wówczas wyłącznie te osoby mogą składać oświadczenia wolne.
W przypadku spółki jednoosobowej jedyny wspólniki nie posiada prawa do reprezentowania takiej spółki. Oznacza to, że nie może reprezentować spółki ani jako członek zarządu ani jako pełnomocnik.

Istotne jest, że jeśli danego zakazu wspólnik zawrze umowę w imieniu spółki to umowa to umowa taka jest nieważna.

Aby jedyny wspólnik mógł np. wynająć biuro w okresie, w którym prowadzona jest rejestracja spółki konieczne jest powołanie do spółki zarządu, bądź udzielić pełnomocnictwa.  

 

Zobacz także: Sprzedaż czystej spółki z o.o.

Ile kosztuje założenie spółki z o.o.?

Decydując się na założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością bez wątpienia chciałbyś wiedzieć ile będzie Cię kosztowało przeprowadzenie jej rejestracji.

Przede wszystkim należy podkreślić, że spółka z o.o. wymaga minimalnego kapitału zakładowego w wysokości 5 tysięcy złotych, który mają obowiązek wnieść wspólnicy.

Podczas rejestracji należy uregulować następujące opłaty:

1. Opłata notarialna – koszty związane ze sporządzeniem umowy spółki w formie aktu notarialnego. Zależy od wysokości wprowadzonego kapitału zakładowego, tak więc przykładowo dla spółki z minimalnym kapitałem zakładowym (5 000 zł) wyniesie 160 zł + VAT (100 zł + 3% nadwyżki ponad 3 000 zł), czyli 195,2 zł.

2. Opis umowy – 6 zł za każdą rozpoczętą stronę tekstu. Niezbędne jest sporządzenie co najmniej 2 odpisów.

3. Podatek od czynności cywilnoprawnych – wynosi 0,5% kapitału zakładowego, pomniejszonego o koszty umowy w formie aktu notarialnego, wpisu do KRS i ogłoszenia w Monitorze Sądowym.

4. Opłaty związane z uzyskaniem wpisu do KRS:
-opłata sądowa wniosku o rejestrację – 500 zł,
-opłata za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym – 100 zł.

5. Notarialne uwierzytelnienie podpisów członków zarządu – 20 zł za każdy podpis.

6. Pełnomocnictwa – 30 zł.

7. Rejestracja podatnika VAT – 170 zł.