Jak powiedzieć w firmie “odchodzę”?

Jednym z najtrudniejszych momentów w pracy jest poinformowanie szefa o rezygnacji ze stanowiska. Czasami ciężko bowiem przewidzieć jak zareaguje.

Decyzja o zmianie pracy zawsze niesie za sobą emocje. Jeśli dodamy do tego konieczność rozmowy z szefem to sytuacja staje się naprawdę stresująca. Przygotowując się do niej, warto pamiętać o kilku zasadach:

  • Pierwszeństwo szefa – o Twojej decyzji szef powinien dowiedzieć się jako pierwszy, najlepiej zaraz po podpisaniu przez Ciebie listu intencyjnego z nowym pracodawcą. Da mu to czas na rozpoczęcie rekrutacji na Twojego następcę.
  • KOD – podczas rozmowy mów konkretnie (K), bądź opanowany i nie daj się ponieść pozytywnym i negatywnym emocjom (O) oraz zachowaj się jak prawdziwy dyplomata mówiąc o powodach Twojej decyzji (D).
  • Podziękuj za współpracę – rozmowa z szefem to doskonała okazja na podziękowanie za współpracę oraz wszystkie biznesowe lekcje i wskazówki, które Ci przekazał.
  • Doprecyzuj szczegóły – potwierdź z szefem swój okres wypowiedzenia oraz doprecyzuj możliwość wykorzystania w tym czasie urlopu. Pamiętaj również o zapewnieniu, że do ostatniego dnia w pracy będziesz rzetelnie wykonywać swoje obowiązki i dotrzymaj obietnicy.  

Firma spółki z o.o.

Firma osoby prawnej to nazwa, pod którą występuje w obrocie gospodarczym. Konieczne jest, aby pozwoliła odróżnić ją na rynku. Co jednak ważne, nie może wprowadzać odbiorców w błąd przede wszystkim z zakresie przedmiotu i miejsca działalności, a także źródeł jej zaopatrzenia. Złamanie tej zasady może zostać uznane za czyn nieuczciwej konkurencji.

Firma spółki z o.o. musi składać się z następujących elementów:
1. Trzon firmy – nazwa wybrana przez wspólników spółki. Może zawierać dowolne słowa, wskazywać na działalność spółki, czy też jej siedzibę.
2. Dodatki obligatoryjne – oznaczenie formy prawnej spółki, w tym przypadku będzie to dopisek spółka z ograniczoną odpowiedzialnością bądź skrót “spółka z o.o.” lub “sp. z o.o.”.
3. Dodatki fakultatywne – zazwyczaj jest to jeden z elementów trzonu firmy, jednak mogą być dowolnie dobrane słowa.

Ustawodawca zezwala na umieszczenie nazwiska lub pseudonimu osoby fizycznej w firmie. Może być to nazwisko wspólnika, członka któregoś z organów bądź innej ważnej osoby dla spółki. Co ważne, w przypadku śmierci wspólnika, którego nazwisko znajduje się w nazwie spółki konieczna jest zgoda jego małżonka oraz dzieci.

Spółka akcyjna – zarząd

Załóż biznes z pomocą specjalistów

***

Spółka akcyjna jest formą prawną, w której zarząd prowadzi sprawy oraz reprezentuje na zewnątrz. Członkami są akcjonariuszy lub wybrane osoby poza obecnym gronem akcjonariuszy, którzy zostali powołani przez radę nadzorcą.

Funkcjonowanie spółki uzależnione jest od zapisów zawartych w statucie spółki.

Walne zgromadzenie również ma prawo do odwoływania lub zawieszania członków zarządu.

Członek zarządu może sprawować swoją funkcję przez czas nie dłuższy niż pięć lat. Mandat członka zarządu wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu zarządu.
Warunkiem powzięcia uchwały członków zarządu jest to, że wszyscy członkowie zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu zarządu.

Członek zarządu ma prawo do wykonywania wszystkich czynności sądowych i pozasądowych.