Spółki osobowe

Działalność spółek osobowych opiera się na osobistej więzi między jej wspólnikami. Do spółek osobowych zalicza się:

  • spółka jawna,
  • spółka partnerska,
  • spółka komandytowa,
  • spółka komandytowo-akcyjna.

Spółki osobowe nie posiadają osobowości prawnej, lecz mają zdolność prawną, co oznacza, że mogą we własnym imieniu nabywać prawa oraz zaciągać zobowiązania, a także mogą pozywać i być pozywane.

Główne cechy spółek osobowych:

  • brak organów (wyjątki – spółka partnerska i spółka komandytowo-akcyjna),
  • nieograniczona odpowiedzialność wspólników za zobowiązania spółki.

Spółka jawna – może zostać założona przez minimum dwie osoby. Spółka nie ma obowiązku opłacania podatku dochodowego, gdyż podatek odprowadzany jest indywidualnie przez każdego ze wspólników.

Spółka partnerska – to specyficzny rodzaj spółki. Może zostać założona wyłącznie przez przedstawicieli wolnych zawodów np. lekarzy, prawników, architektów.

Spółka komandytowa – forma prawna działalności, w której występują dwa typu wspólników – komplementariusze oraz komandytariusze.

Spółka komandytowo-akcyjna – łączy w sobie cechy spółki komandytowej oraz spółki akcyjnej. Występują w niej dwa typy wspólników – komplementariusze i akcjonariusze.

 

Zapraszamy na naszą stronę główną.

Rodzaje spółek

 

Spółka jest rodzajem działalności osób fizycznych lub prawnych, opartych na umowie bądź też statucie. Jej głównym celem jest prowadzenie działalności gospodarczej.

Spółki możemy podzielić na:

1) Spółki prawa administracyjnego– zrzeszenia osób powołanych do nadzorowania wspólnie podjętych przedsięwzięć, są to m.in.:
-spółki wodne,
-spółki do zagospodarowania wspólnot grupowych.

2) Spółka prawa cywilnego– jest to wyłącznie spółka cywilna. Nie jest podmiotem praw i obowiązków, a wiec nie dysponuje własnym majątkiem. W obrocie obecni są jej wspólnicy, których majątek jest własnością łączną i wspólną.  

 

3) Spółka prawa handlowego– spółki, które są odrębnymi podmiotami prawa.
Wyróżniamy:
-spółki osobowe:
sp.jawna
sp. partnerska
sp. komandytowa
sp. komandytowo-akcyjna
-spółki kapitałowe:
sp. z ograniczoną odpowiedzialnością
sp. akcyjna

 

4) Spółka paneuropejska:
-spółka europejska,
-europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych.


Istnieją spółki, których specyfikacja nie klasyfikuje ich do żadnych z powyższych kryteriów, nazywane są one “lwimi spółkami” lub “cichymi spółkami”.