Grupa kapitałowa

Grupa kapitałowa stanowi strukturę, której częściami składowymi są samodzielne prawnie podmioty, prowadzące działalność w postaci spółek kapitałowych (spółek z o.o. lub akcyjnych). Relacje pomiędzy pomiotami mają charakter kapitałowy, wynikający z posiadania akcji lub udziałów w podmiotach podporządkowanych.

Uregulowania prawne grup kapitałowych znajdują się w Ustawie o Rachunkowości i Ustawie o Ochronie Konkurencji i Konsumentów. Z tych przepisów wynika między innymi to, że grupy kapitałowe mogą składać skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Natomiast przepisy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych umożliwiają grupie kapitałowej rozliczać się wspólnie z podatków przy spełnieniu określonych wymogów w zakresie wysokości kapitału zakładowego i posiadanego udziału.

W Polsce istnieje kilka znanych grup kapitałowych. Są one popularne nie tylko na terenie Polski, lecz często także w Europie. Obsługa rachunkowo-prawna takich spółek jest sporym wyzwaniem. Wymaga zatrudnienia wielu księgowych, specjalistów od finansów oraz prawników. W takich przypadkach mało prawdopodobne jest zatrudnienie biura rachunkowego, które sprawdza się w przypadku mniejszych podmiotów.

Elektroniczna rejestracja spółki z o.o. pomoc

Myślisz o założeniu własnej firmy? Sprawdź, czy nie jest Ci obca: Elektroniczna rejestracja spółki z o.o. pomoc .

Wiele osób uważa, że procedura ta jest prosta oraz, że każda osoba przedsiębiorcza będzie w stanie sobie z nią poradzić. Naprawdę nie jest to takie łatwe, co przyczynia się do tego, że bardzo duża grupa osób po prostu wycofuje się z tego celu, ponieważ zbiór czynności i spraw, które należy załatwić,jest niepokojący. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że działają instytucje, świadczące usługi w kwestii szybkiego i profesjonalnego zakładania spółek.

Proces, o którym mowa został obciążony paroma koniecznościami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, a więc Ty albo my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. W umowie trzeba zawrzeć informacje takie, jak: nazwę oraz adres firmy, zakres działania przedsiębiorstwa, kwotę kapitału wnoszonego, liczbę, a także wartość udziałów poszczególnych wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch kopiach.

Następnym etapem do zarejestrowania spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wspomnianej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Wcześniej zostały bardzo ogólnikowo opisane tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Z kolei dalej króciutko, punktowo wypiszę kilka obowiązków bardziej uszczegółowionych, które okazują się tak samo niezbędne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Wniesienie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Otrzymanie numeru REGON.
– Utworzenie konta bankowego.
– Otrzymanie numeru NIP.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Poinformowanie Państwowej Inspekcji Pracy.

Nasza firma zajmuje się rejestracją spółek od początku do końca, a więc zgłaszając się do nas i powierzając nam swoją przyszłą firmę, masz gwarancję, że wszystko zostanie zrealizowane szybko, sprawnie i profesjonalnie, bez obaw, że będziesz musiał jeszcze coś załatwiać.

Jakie są etapy zakładania spółki z o.o.

Zakładasz firmę? Upewnij się czy podołasz zadaniom związanym z jakie są etapy zakładania spółki z o.o. .

Wszystkim wydaje się, że kwestia ta jest dosyć błahostkowa a także, że każda osoba przedsiębiorcza będzie w stanie sobie z nią poradzić. W rzeczywistości nie jest to proste, co powoduje, że bardzo duża grupa osób najzwyczajniej rezygnuje z tego planu, ponieważ szereg zadań i spraw, które powinno się załatwić,jest zniechęcający. Z racji tego, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż prosperują podmioty, które profesjonalnie zajmują się tym zagadnieniem i potrafią w szybki oraz profesjonalny sposób założyć spółkę.

Proces, o którym mowa został obciążony paroma wymogami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, więc Ty lub my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. Wymagania, które należy spełnić pisząc umowę spółki, to konieczność zawarcia w niej informacji obejmujących: firmę oraz siedzibę spółki, przedmiot działalności, wartość kapitału zakładowego, liczbę wraz z wartością udziałów posiadanych przez wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch kopiach.

Kolejnym etapem do założenia spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wyznaczonej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Wcześniej opisano ogólnie jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Natomiast dalej króciutko, od punktów wypiszę kilka obowiązków bardziej uszczegółowionych, które okazują się równie istotne.

– Spisanie umowy spółki.
– Zapłacenie kapitału zakładowego.
– Dokonanie wpisu do KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Otrzymanie numeru REGON.
– Utworzenie konta w banku.
– Otrzymanie numeru NIP.
– Zarejestrowanie w ZUS-ie.
– Zawiadomienie PIP.

Tak, jak zostało wspomniane na samym początku – kilka tygodni bieganiny od urzędu do urzędu w wielu przypadkach sprawia, że osoby chcące założyć spółkę, po prostu rezygnują ze swojego celu, nie wiedząc, że istnieją firmy takie, jak nasza, które zajmują się zakładaniem spółki od A do Z, aby następnie przekazać swojemu Klientowi kompletny podmiot działający zgodnie z prawem.