Grupa kapitałowa

Grupa kapitałowa stanowi strukturę, której częściami składowymi są samodzielne prawnie podmioty, prowadzące działalność w postaci spółek kapitałowych (spółek z o.o. lub akcyjnych). Relacje pomiędzy pomiotami mają charakter kapitałowy, wynikający z posiadania akcji lub udziałów w podmiotach podporządkowanych.

Uregulowania prawne grup kapitałowych znajdują się w Ustawie o Rachunkowości i Ustawie o Ochronie Konkurencji i Konsumentów. Z tych przepisów wynika między innymi to, że grupy kapitałowe mogą składać skonsolidowane sprawozdanie finansowe. Natomiast przepisy w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych umożliwiają grupie kapitałowej rozliczać się wspólnie z podatków przy spełnieniu określonych wymogów w zakresie wysokości kapitału zakładowego i posiadanego udziału.

W Polsce istnieje kilka znanych grup kapitałowych. Są one popularne nie tylko na terenie Polski, lecz często także w Europie. Obsługa rachunkowo-prawna takich spółek jest sporym wyzwaniem. Wymaga zatrudnienia wielu księgowych, specjalistów od finansów oraz prawników. W takich przypadkach mało prawdopodobne jest zatrudnienie biura rachunkowego, które sprawdza się w przypadku mniejszych podmiotów.

Elektroniczna rejestracja spółki z o.o. pomoc

Myślisz o założeniu własnej firmy? Sprawdź, czy nie jest Ci obca: Elektroniczna rejestracja spółki z o.o. pomoc .

Wiele osób uważa, że procedura ta jest prosta oraz, że każda osoba przedsiębiorcza będzie w stanie sobie z nią poradzić. Naprawdę nie jest to takie łatwe, co przyczynia się do tego, że bardzo duża grupa osób po prostu wycofuje się z tego celu, ponieważ zbiór czynności i spraw, które należy załatwić,jest niepokojący. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że działają instytucje, świadczące usługi w kwestii szybkiego i profesjonalnego zakładania spółek.

Proces, o którym mowa został obciążony paroma koniecznościami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, a więc Ty albo my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. W umowie trzeba zawrzeć informacje takie, jak: nazwę oraz adres firmy, zakres działania przedsiębiorstwa, kwotę kapitału wnoszonego, liczbę, a także wartość udziałów poszczególnych wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch kopiach.

Następnym etapem do zarejestrowania spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wspomnianej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Wcześniej zostały bardzo ogólnikowo opisane tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Z kolei dalej króciutko, punktowo wypiszę kilka obowiązków bardziej uszczegółowionych, które okazują się tak samo niezbędne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Wniesienie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Utworzenie niezbędnych organów spółki.
– Otrzymanie numeru REGON.
– Utworzenie konta bankowego.
– Otrzymanie numeru NIP.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Poinformowanie Państwowej Inspekcji Pracy.

Nasza firma zajmuje się rejestracją spółek od początku do końca, a więc zgłaszając się do nas i powierzając nam swoją przyszłą firmę, masz gwarancję, że wszystko zostanie zrealizowane szybko, sprawnie i profesjonalnie, bez obaw, że będziesz musiał jeszcze coś załatwiać.

Pośredniczenie w zakupie spółki z o.o.

Spółkę z o.o. można założyć, ale pierwszym etapem musi być pośredniczenie w zakupie spółki z o.o. .

Nie można napisać, że kwestia, o której mowa jest błahostkowa oraz, że nie będzie dla nikogo problemem. W życiu realnym nie jest to takie łatwe, co powoduje, że wiele osób odpuszcza realizację tego planu, gdyż zbiór czynności i kwestii, które pasowałoby zrealizować,jest przerażający. Widząc to, należy poinformować społeczeństwo o tym, iż prosperują przedsiębiorstwa, które profesjonalnie zajmują się tym zagadnieniem i potrafią w szybki oraz profesjonalny sposób założyć spółkę.

Wspomniany proces został obciążony kilkoma koniecznościami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, czyli Ty albo nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Nim przystąpisz do kwestii formalności i biegania po urzędach, opracuj umowę spółki, która jest niezbędna do tego, aby móc działać dalej. We wspomnianej powyżej umowie powinny znaleźć się informacje obejmujące: nazwę oraz adres firmy, przedmiot działalności, kwotę kapitału zakładowego, liczbę, a także wartość udziałów posiadanych przez wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch kopiach.

Następnym etapem do założenia spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wspomnianej w umowie siedziby. W sądzie składa się komplet dokumentów – odpowiedni formularz i przewidziane przez niego załączniki.
Wcześniej opisano ogólnie dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Natomiast niżej króciutko, od punktów wypiszę kilka zadań bardziej uszczegółowionych, ale które są również istotne.

– Spisanie umowy spółki.
– Wniesienie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Pozyskanie numeru REGON.
– Utworzenie konta w banku.
– Pozyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Złożenie dokumentacji w ZUS-ie.
– Poinformowanie PIP.

Nasza firma zajmuje się rejestracją spółek od początku do końca, a więc zgłaszając się do nas i powierzając nam swoją przyszłą firmę, masz gwarancję, że wszystko zostanie zrealizowane szybko, sprawnie i profesjonalnie, bez obaw, że będziesz musiał jeszcze coś załatwiać.