Oddział przedsiębiorcy zagranicznego w Polsce

Wszystko, co musisz wiedzieć na temat spółek!

Podmioty zagraniczne uprawnione są do prowadzenia działalności w Polsce w formie oddziału przedsiębiorcy zagranicznego. Oddział nie musi posiadać kapitału zakładowego oraz umowa nie musi być zawarta w formie aktu notarialnego.

Oddział:
– wyodrębniona organizacyjnie część przedsiębiorcy
– nie posiada osobowości prawnej
– nie daje możliwości prowadzenia działalności przez rejestracją
– nie posiada zdolności sądowej

Przedsiębiorca zagraniczny ponosi pełną odpowiedzialność za działalność oddziału.

Kiedy tworzone są oddziały?
Oddziały są wykorzystywane przez globalne holdingi finansowe, nieruchomościowe lub inwestycyjne. To odpowiednia forma, gdy podmiot dopiero wchodzi na polski rynek albo prowadzi wyspecjalizowaną działalność. Przedsiębiorca może założyć kilka oddziałów na terenie Polski.
Oddziały mogą tworzyć przedsiębiorcy z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego i tych państw, które zapewniają polskim przedsiębiorcom zasadę wzajemności, co regulują odpowiednie umowy międzynarodowe.