Uchwała wspólników w spółce z o.o.

Zakładasz firmę? Upewnij się czy podołasz zadaniom związanym z Uchwała wspólników w spółce z o.o. .

Nie można napisać, że kwestia, o której mowa jest bezproblemowa i, że nie będzie dla nikogo problemem. W rzeczywistości nie jest to proste, co powoduje, że bardzo duża grupa osób po prostu wycofuje się z tego planu, bo spis zadań i formalności, które trzeba zrealizować,jest przerażający. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że funkcjonują przedsiębiorstwa, które profesjonalnie zajmują się tym zagadnieniem i potrafią w szybki oraz profesjonalny sposób założyć spółkę.

Wspomniany proces jest obciążony kilkoma obowiązkami, przez które musi przebrnąć osoba rejestrująca spółkę, więc Ty albo my, będąc firmą zakładającą spółki na zlecenia Klientów. Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki, zajmij się podstawą – umową spółki. W umowie trzeba zawrzeć informacje takie, jak: nazwę oraz siedzibę firmy, zakres działania przedsiębiorstwa, wartość kapitału wnoszonego, ilość i wartość udziałów poszczególnych wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch kopiach.

Kolejnym krokiem do zarejestrowania spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do określonej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Wyżej opisano ogólnie tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Jednak niżej w skrócie, punktowo wypiszę parę zadań bardziej szczegółowych, ale które są tak samo niezbędne.

– Sporządzenie umowy spółki.
– Uregulowanie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Uzyskanie numeru REGON.
– Otworzenie konta w banku.
– Pozyskanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Dokonanie rejestracji w ZUS-ie.
– Poinformowanie PIP.

Wcześniej zostało już wspomniane, że mimo czasochłonnej bieganiny po wszystkich możliwych urzędach, wciąż nie ma pewności, że wszystko zostanie kompletnie złożone. Trzeba kłuć żelazo póki gorące i zrealizować swój cel jak najszybciej. Możliwość taką i pełen profesjonalizm daje skorzystanie z naszych usług. Nie czas na rezygnację. Skoro powiedziałeś „A”, musisz powiedzieć „B”. Skontaktuj się z nami, a gwarantujemy, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.

Uchwała wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Za nim zostaniesz właścicielem spółki, dowiedz się jak wygląda Uchwała wspólników w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością .

Mam nadzieję, że nie uważasz, że zakładanie spółki to sprawa bezproblemowa a także, że każda osoba przedsiębiorcza będzie w stanie sobie z nią poradzić. Realia są nieco inne i nie jest to proste, co sprawia, że rzesza osób zwyczajnie rezygnuje z tego celu, bo zakres obowiązków i spraw, które powinno się załatwić,jest zniechęcający. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że działają firmy, ,które chętnie podejmą się zadania zarejestrowania spółki.

Proces, o którym mowa został obarczony paroma wymogami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, a więc Ty lub my jako firma specjalizująca się w szybkim zakładaniu spółek. Zanim zaczniesz sprawdzać swoje możliwości w starciu z licznymi formalnościami, sporządź umowę spółki. Wymagania, które należy spełnić pisząc umowę spółki, to konieczność zawarcia w niej informacji obejmujących: firmę i adres spółki, przedmiot działalności, kwotę kapitału wnoszonego, liczbę wraz z wartością udziałów posiadanych przez wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch kopiach.

Kolejnym krokiem do zarejestrowania spółki jest zgłoszenie jej do Sądu Rejestrowego właściwego do wyznaczonej w umowie siedziby. W instytucji tej składa się przygotowany wniosek i dołącza się wymagane załączniki.
Wyżej opisano ogólnie dwa podstawowe kroki pozwalające na zarejestrowanie działalności. Z kolei dalej w skrócie, od punktów wypiszę kilka czynności bardziej szczegółowych, ale które są równie niezbędne.

– Opracowanie umowy spółki.
– Wniesienie kapitału zakładowego.
– Wpisanie do KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Pozyskanie REGON-u.
– Utworzenie konta bankowego.
– Otrzymanie numeru identyfikacji podatkowej.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Powiadomienie Państwowej Inspekcji Pracy.

Nasza firma zajmuje się rejestracją spółek od początku do końca, a więc zgłaszając się do nas i powierzając nam swoją przyszłą firmę, masz gwarancję, że wszystko zostanie zrealizowane szybko, sprawnie i profesjonalnie, bez obaw, że będziesz musiał jeszcze coś załatwiać.