Udziały w spółce z o.o.

Udział oznacza uczestnictwo w czymś razem z innymi, czyli uczestnictwo w zorganizowanej wspólnocie lub uczestnictwo w pewnym przedsięwzięciu, którego zamiarem jest realizowanie ściśle określonego celu. 

Spółka z o.o. może być utworzona przez jedną albo więcej osób w każdym celu prawnie dopuszczalnym, chyba że ustawa stanowi inaczej. Zatem wspólnicy mogą się łączyć w sformalizowany sposób, by osiągnąć zamierzony prawnie dopuszczalny cel, niekoniecznie gospodarczy.

W Kodeksie Spółek Handlowych pojęcie udział ma dwa znaczenia:

  1. Udział jako część w kapitale zakładowym.
  2. Udział jako prawo podmiotowe.

Jakie prawa i obowiązki daje udział wspólnikowi w spółce z o.o.?

Prawo podmiotowe są to przyznane uprawnienia, które występują w określonym stosunku cywilnoprawnym. W spółce z o.o. prawo to wyraża się poprzez członkostwo wspólnika w spółce. Członkostwo to oznacza stosunek prawny łączący go ze spółką, na którego treść składają się, wynikające z przepisów prawa oraz umowy spółki, prawa majątkowe i prawa korporacyjne. Prawa majątkowe mają bezpośrednio na celu zaspokojenie interesu ekonomicznego wspólnika, natomiast prawa korporacyjne służą do realizacji statusu wspólnika jako członka korporacji, poprzez możliwość wywierania wpływu na podejmowane w spółce decyzje, jej organizację, funkcjonowanie oraz istnienie.

Jak wygląda zakup spółki z o.o.?

Udziałowcy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W zakładaniu spółki najważniejszą kwestią jest: Udziałowcy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością .

Jako firma z wieloletnim doświadczeniem wiemy, że niektóre osoby twierdzą, że jest to sprawa prosta i, że poradzi sobie z nią każda osoba. Rzeczywistość jest nieco inna od wyobrażeń i okazuje się, że nie jest to takie łatwe, co powoduje, że wiele osób wycofuje się z tego celu, bo zakres obowiązków i formalności, które pasowałoby zrealizować,jest olbrzymi. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że prosperują instytucje, które profesjonalnie zajmują się tym zagadnieniem i potrafią w szybki oraz profesjonalny sposób założyć spółkę.

Wspomniany proces jest obciążony kilkoma koniecznościami, które musi pokonać osoba zakładająca spółkę, czyli Ty albo nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Nim przystąpisz do kwestii formalności i biegania po urzędach, opracuj umowę spółki, która jest niezbędna do tego, aby móc działać dalej. W umowie trzeba zawrzeć informacje takie, jak: nazwę oraz adres spółki, przedmiot działalności, wysokość kapitału wnoszonego, informację liczbową i wartościową dotyczącą udziałów posiadanych przez wspólników. Umowa musi zostać sporządzona w dwóch kopiach.

Kolejnym etapem do zarejestrowania spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wyznaczonej w umowie siedziby. W instytucji tej składa się przygotowany wniosek i dołącza się wymagane załączniki.
Wyżej zostały bardzo ogólnikowo opisane tylko dwa kroki zmierzające do rejestracji spółki. Jednak niżej skrótowo, od punktów wypiszę parę obowiązków bardziej szczegółowych, które okazują się również niezbędne.

– Opracowanie umowy spółki.
– Zapłacenie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Obsadzenie stanowisk w składzie organów spółki.
– Otrzymanie REGON-u.
– Otworzenie konta w banku.
– Otrzymanie numeru NIP.
– Zarejestrowanie w ZUS-ie.
– Poinformowanie PIP.

Wcześniej zostało już wspomniane, że mimo czasochłonnej bieganiny po wszystkich możliwych urzędach, wciąż nie ma pewności, że wszystko zostanie kompletnie złożone. Trzeba kłuć żelazo póki gorące i zrealizować swój cel jak najszybciej. Możliwość taką i pełen profesjonalizm daje skorzystanie z naszych usług. Nie czas na rezygnację. Skoro powiedziałeś „A”, musisz powiedzieć „B”. Skontaktuj się z nami, a gwarantujemy, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.