Konstytucja Biznesu

W marcu tego roku prezydent podpisał Konstytucję Biznesu. Co jednak wprowadza ta ustawa?

Konstytucja Biznesu stanowi pakiet 5 ustaw:
– Prawo przedsiębiorców, zastępujące ustawę o swobodzie działalności gospodarczej,
– Ustawa o Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców,
– Ustawa o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie informacji dla Przedsiębiorcy,
– Ustawa o zasadach uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
– Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej.

W ramach Konstytucji biznesu wprowadzono między innymi działalność nierejestrowaną oraz ulgę na start, dzięki której przedsiębiorcy, którzy dopiero zarejestrowali swoją działalność będą mogli zrezygnować z opłacania składek na ubezpieczenie społeczne przez 6 miesięcy.