Martwe spółki w KRS

Od 1 stycznia 2015 roku możliwa jest likwidacja tak zwanych „martwych spółek”. Są to spółki, które mimo że widnieją w oficjalnym spisie w rzeczywistości już nie funkcjonują oraz nie wykonują obowiązków ustawowych.

Spółka uznawana jest za martwą gdy zostaje wszczęte wobec niej postępowanie przez sąd rejestrowy, który sprawdza czy spółka zgodnie z przypuszczeniami przestała wykonywać swoje obowiązki.
Nowe przepisy są stosowane wyłącznie wobec podmiotów, które nie posiadają majątku, umarzają postępowanie likwidacyjne bądź których wniosek o postępowanie upadłościowe został odrzucony ze względu na fakt, że pozostały majątek nie jest wystarczający na pokrycie roszczeń wierzycieli.

Od 1 stycznia 2016 Skarb Państwa może nieodpłatnie przejąć majątek spółki. Termin roszczeń wierzycieli wygasa po roku od momentu przejęcia mienia przez państwo.