Jak tanio założyć spółkę jawną?

Spółka jawna to najprostsza spółka pośród spółek handlowych. Nie posiada osobowości prawnej, ale ma swój majątek powstający z wkładów wniesionych do spółki lub nabytych przez nią w czasie istnienia.

Spółka jawna może powstać w trzech trybach – na drodze umowy, fakultatywnego przekształcenia spółki cywilnej w jawną, w drodze przekształcenia każdej spółki handlowej w jawną.

Jak może przebiegać rejestracja spółki jawnej?

Również rejestracja spółki jawnej może przebiec na kilka sposobów. Każdy z przedsiębiorców może samodzielnie zarejestrować spółkę w trybie tradycyjnym lub skorzystać z możliwości rejestracji online. Jednak poza tymi powszechnie znanymi sposobami, rejestracją spółki jawnej może zająć się specjalistyczna firma. Jest to coraz częściej wybierane rozwiązanie, gdyż zwalnia przyszłego przedsiębiorcę z samodzielnego przeprowadzania rejestracji. Wszystkim bowiem zajmują się specjaliści. Jest więc to mniejszy obowiązek i więcej czasu dla firmy.

Co jest potrzebne do rejestracji spółki jawnej? 

Do rejestracji spółki jawnej potrzebna jest umowa, sporządzona pod rygorem nieważności, wnioski rejestracyjne do KRS, dokumentacja zawierająca: listę wspólników oraz wzory podpisów, a także potwierdzająca wniesienie opłat sądowych.

Chcesz tanio założyć spółkę jawną – koniecznie skorzystaj z naszych usług rejestracji spółek!