Wirtualny sekretariat

Chcesz założyć spółkę? Konieczny będzie Wirtualny sekretariat .

Wiele osób uważa, że procedura ta jest drobnostkowa i, że każdy człowiek sobie z nią poradzi. W praktyce nie jest to takie łatwe, co sprawia, że rzesza osób po prostu rezygnuje z tego celu, bo zakres czynności i formalności, które pasowałoby załatwić,jest bardzo duży. Po zaobserwowaniu tego zjawiska, chcemy, aby każdy dowiedział się, że działają instytucje, które profesjonalnie zajmują się tym zagadnieniem i potrafią w szybki oraz profesjonalny sposób założyć spółkę.

Omawiany proces jest obciążony paroma wymogami, z którymi musi się zmierzyć osoba zakładająca spółkę, czyli Ty albo nasza firma specjalizująca się w profesjonalnym zakładaniu wybranych spółek. Przed podjęciem jakichkolwiek kroków należy zająć się sporządzeniem umowy spółki, która jest fundamentem do późniejszego kształtowania tworzonej spółki. W umowie trzeba zawrzeć informacje takie, jak: firmę oraz siedzibę firmy, przedmiot działalności, kwotę kapitału zakładowego, liczbę wraz z wartością udziałów posiadanych przez wspólników. Dokument ten trzeba sporządzić w dwóch egzemplarzach.

Następnym krokiem do zakładania spółki jest złożenie wniosku o jej rejestrację w Sądzie Rejestrowym właściwym do wspomnianej w umowie siedziby. Wniosek o rejestrację składany jest na odpowiednim formularzu wraz z odpowiednimi załącznikami.
Powyżej opisano ogólnie jedynie dwa kroki, będące podstawą do zarejestrowania spółki. Jednak dalej skrótowo, punktowo wypiszę kilka obowiązków bardziej uszczegółowionych, które okazują się tak samo ważne.

– Przygotowanie umowy spółki.
– Wpłacenie kapitału zakładowego.
– Zarejestrowanie w KRS.
– Wybranie osób na stanowiska w organach spółki.
– Pozyskanie numeru REGON.
– Utworzenie konta bankowego.
– Pozyskanie numeru NIP.
– Rejestracja w ZUS-ie.
– Poinformowanie Inspekcji Pracy.

Wcześniej zostało już wspomniane, że mimo czasochłonnej bieganiny po wszystkich możliwych urzędach, wciąż nie ma pewności, że wszystko zostanie kompletnie złożone. Trzeba kłuć żelazo póki gorące i zrealizować swój cel jak najszybciej. Możliwość taką i pełen profesjonalizm daje skorzystanie z naszych usług. Nie czas na rezygnację. Skoro powiedziałeś „A”, musisz powiedzieć „B”. Skontaktuj się z nami, a gwarantujemy, że wszystko pójdzie zgodnie z planem.