W jaki sposób należy wypłacać pieniądze ze spółki z o.o.?

Wypłacanie środków pieniężnych ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie jest tak proste jak w przypadku chociażby jednoosobowej działalności gospodarczej. Nie można za pomocą jednego kliknięcia przesłać finansów z konta spółki na konto prywatne. Dlaczego?
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością stanowi odrębny podmiot gospodarczy w związku z czym do przysporzenia majątku dla wspólnika musi zaistnieć podstawa prawa, a każda wypłata musi zostać odpowiednio zaksięgowana.

Pieniądze ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością można wypłacić między innymi z następujących tytułów:
– wynagrodzenia wspólników z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia, kontraktu menedżerskiego bądź umowy o dzieło,
– wynagrodzenia wspólnika w ramach pełnienia funkcji w Zarządzie spółki,
– wynagrodzenia wspólnika dotyczącego powtarzających się świadczeń niepieniężnych,
– zaliczki na poczet dywidendy.

Powody wypłacania środków ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mogą być różne, istotne jest jednak, że niedopuszczalne jest dokonywanie wypłat z konta spółki bez odpowiedniej podstawy prawnej.