Jak wygląda wyrejestrowanie spółki wpisanej do KRS?

Wyrejestrowanie spółki z Krajowego Rejestru Sądowego wymaga m.in. przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego. Podstawowym celem likwidacji jest zamknięcie firmy, zakończenie jej bieżących interesów, ściągnięcie wierzytelności, spłata zobowiązań oraz upłynnienie majątku.

Likwidatorzy mają za zadanie złożyć wniosek wraz z dodatkowymi załącznikami oraz dowodem dokonania opłaty sądowej i za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
Formularz składany jest w terminie 7 dni od momentu podjęcia uchwały i zawiera dodatkowe załączniki takie, jak fakt otwarcia likwidacji, zgoda osób ustanowionych jako likwidatorzy, zatwierdzony bilans oraz wniosek o publikację ogłoszenia.

Ponadto, do Urzędu Skarbowego składane zostają także formularze NIP-8, VAT-R oraz VAT-Z.

Drugi wniosek przesłany do Krajowego Rejestru Sądowego zawiera sprawozdanie likwidacyjne oraz finansowe, protokół potwierdzający zatwierdzenie przez walne zgromadzenie powyższych pism, uchwałę o wyznaczonym przechowawcy ksiąg i dokumentów oraz oświadczenie o braku toczących się postępowań sądowych.